Főoldal > Mantrapályázat

Mantrapályázat

Profi és amatőr zenészeknek, hétköznapi és szent embereknek egyaránt.
Pályázni lehet egyénileg és csoportosan, egyszerre több kategóriában is.
A beküldött pályaművek száma nem korlátozott.
JELIGE szükséges!
ZSŰRITAGOK: CSER ZOLTÁN, LAÁR ANDRÁS, PRESSING LAJOS
1. KATEGÓRIA
Egy már ismert mantra megzenésítése, az eredeti mantra szövegét megtartva.
Olyan mantra, melyhez nem szükséges beavatás. Mantrák szövege és magyarázata lent megtalálható.
2. KATEGÓRIA
Mantra magyar nyelven
a., A pályázó egy már ismert mantrát fordít magyarra és azt zenésíti meg. Ha a választott mantra nem szerepel a lent leírt anyagban, akkor nyers fordításához segítség kérhető a radio@buddhafm.hu e-mail címen.
b, Az alkotó számára fontos szavakat tekint mantrának és azt zenésíti meg. Nem a hagyomány által ismert szavakat használja, hanem a magyar nyelven belül talál rezgésében pozitív hangokat, szavakat, amelyekben erőt érez.
3. KATEGÓRIA
Mantra szavak nélkül
Az alkotó nem használ szavakat, fogalmakat. Maga a zene rezgése a mantra, mely a szívben, tudatban üdvös állapotokat hoz létre.
Írj dallamot, dúdold, énekeld, zenéld fel nekünk akár egyedül, akár zenekarral, kórussal.
Minimum fél perc, maximum 10 perc.
A hanganyagot mp3 vagy waw formátumban a radio@buddhafm.hu címre várjuk!
Határidő: 2016 NOVEMBER 30.
A díjakat a Karma Guru Tibetshop (www.karmaguru.hu) ajánlotta fel:
3 db kézzel készített, 7 fémes hangtál
melyeknek értéke nagyjából tizeöt, huszonöt és harmincötezer Forint.
A tálakról bővebb információ hamarosan.
Segédanyag a pályázathoz:

Mantrák

Sákjamuni Buddha mantra:
Oṃ muni muni mahāmuni śākyamuni svāhā
Om muni muni mahámuni sákjamuni szváhá
A történeti Buddha, Gautama Sziddhártha mantrája. Sákjamuni Buddha volt az elő megvilágosodott, akinek mantráját vizualizációs gyakorlathoz használták. A Szutta Nipátában van egy szövegrész, ahol Pingija arról beszél, hogy sosem kell a Buddhát nélkülöznie. Bármikor, amikor csak szeretné, láthatja és hallhatja a mestert, még ha ezer mérföldre él is a Buddha tartózkodási helyétől.
A Sákjamuni szó jelentése: a Szakják bölcse.
A Mahá szó jelentése nagy, nagyszerű. A mantra olvasata tehát: “Om! Bölcs, bölcs, nagyszerű bölcs, Szakják bölcse, szváhá!”
Ez a mantra ismertebb, szanszkrit formája, bár a következő tibeti változat is népszerű:
Om muni muni mahá muni sákjamuni szóhá Om muni muni mahámunijé szóhá Szóhá a szváhá
Zöld Tárá mantra:
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Svāhā
Om Táre Tuttáre Ture Szváhá
Tárá neve csillagot jelent (egy másik jelentése: ő, aki átjutott, túljutott). Az együttérzés bódhiszattvája, aki női formában jelenik meg. Tibetben Tárá Dölmaként (Sgrol-ma), vagy Megmentőként ismert. Az együttérzést főleg tettekben jeleníti meg, ez ábrázolásában is megmutatkozik: lótusz trónjáról lelép, hogy segítsen az érző lényeknek.
Az OM szótagnak nincs fogalmi jelentése, a hang az egész világmindenséget jeleníti meg a múltban, jelenben és jövőben. A mantra középső része kedves játék Tára nevével. Szangharakshita szerint a mantra hagyományos magyarázata az, hogy nevének három variációja három egyre magasabb tiszteletet kifejező üdvözlési forma, vagy a három egyre tágasabb megszabadulás állapota.
Tāre jelenti a megszabadulást a hétköznapi veszélyektől és szenvedéstől. Tárá megmentő, aki segítséget nyújt az olyan anyagi fenyegetésektől, mint amilyen az árvíz, egy bűncselekmény, vadállatok, vagy közlekedési baleset lehet.
Tuttāre jelentése a hagyomány szerint: az arahant útja, amely a szenvedéstől való személyes megszabaduláshoz vezet. Védelmet nyújt az kapzsiságtól, a gyűlölettől és nemtudástól, attól a három tényezőtől, amely a szenvedésünket okozza.
ture jelenti a bódhiszattva ösvényt. A bódhiszattva ösvényen járva törekszünk a megvilágosodásra, de mély együttérzéssel fordulunk a szenvedő lények felé. Nemcsak saját egyéni megvilágosodásra törekszünk, hanem a többi lényt is segítjük ezirányú igyekezetében. Tárá kivezet minket a szellemi út szűklátókörű megélésének csapdájából. Megszabadulván a hétköznapi veszélyektől, a szűk látókörűen élt szellemi élettől, megvalósítva az együttérzés állapotát, valóban Tárává válunk. A buddhista gyakorlásban az istenségek a saját belső lehetőségeinket jelképezik. Mind Tárá lehetünk. Mindannyian Tárává válhatunk.
Szváhá: a Monier-Williams szanszkrit szótár szerint a jelentése „Üdv!”, „Üdv néked!” vagy “Áldott légy!” Értelmezhetjük úgy is ezt a végső üdvözlést, hogy végre Tárává váltunk.
Tára mantráját ezért fordíthatjuk valami olyasminek, mint „OM, Üdv Tárának, a három féle úton megmentőnek!” Bár talán ebben az esetben legjobb nem lefordítani, mivel magának a szónak hétköznapi értelemben nincs jelentése. Inkább tűnik a nevével való játéknak, mintha variációk lennének Bach muzsikájában, vagy változatok egy jazz zenében. Szó szerinti fordításban: Tare Tára megszólítása, azaz „Ó Tára!” Tu felkiáltás, melynek jelentése talán „Kérlek! most, tedd, ” így tehát tuttare olyasmit jelent, mint „Könyörgöm neked, ó Tára” vagy „Kérlek, ó Tára.” A Ture szó a tura, megszólító formája, amely azt jelenti: gyors, azonnali, haladéktalan. Így jelentése lehet: “Ó, gyorsan!
A mantra szó szerinti fordítása lehet “OM! Ó Tára! Kérlek téged, Ó Tára! Gyorsan (segíts)! Üdv!
Fehér Tárá mantra:
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Mama Ayuḥ Punya Jñānā Puṣtiṃ Kuru Svāhā
Om Táre Tuttáre Turé Mama Ajuh Punya Dzsána Pustim Kuru Szváhá
A Fehér Tárá a hosszú élettel van összefüggésben. Mivel a Zöld Tárá egy változata, nagyon hasonlóan kezdődik, a Tára név kedveskedő formáival. Ezután a hosszú élettel és jólléttel összefüggő szavak következnek.
A Mama szó jelentése „enyém” és a hosszú élet, érdemek, bölcsesség, boldogság stb. elérésének szándékát mutatja. Természetesen valaki másnak is kívánhatjuk ezeket az minőségeket, például a tanítónknak, vagy akár egy beteg rokonunknak.
Ajuh jelentése (hosszú) élet (mint az Ájurvédában – Élet tudása)
Punya érdemet jelent, mely az etikus életvezetésből fakad. Ez az az érdem, amely hozzásegít a hosszú, boldog élethez.
Dzsána jelentése bölcsesség. Punya és Dzsána a két felhalmozásra utal, az erények és a bölcsesség halmozására. Azért, hogy megvilágosodjunk, érdemeket kell gyűjtenünk. Az érdemek a meditáción és etikus életvezetésen keresztül kifejleszthető pozitív minőségek. Ugyanakkor elmélyült gondolkodásra is szükségünk van a bölcsesség kifejlesztéséhez. A bölcsesség nem születik érdemek nélkül, de az érdem önmagában még nem elég a megvilágosodáshoz. Tehát nem elég, ha barátságosabb emberré válunk, mélyen magunkba kell néznünk, meg kell értenünk a körülöttünk lévő világot és látnunk kell a dolgok mulandó és lényeg nélküli természetét.
Pustim jelentése jóllét, jólét, bőség, gyarapodás.
Kuru mitikus föld a Himalája északi oldalán, melyet a hosszú élet és boldogság földjeként emlegettek. Itt azonban azt jelenti „Tedd!” vagy „Tedd meg!” Ezzel a kifejezéssel arra kérjük a Fehér Tárát, hogy növekedhessünk bölcsességben, érdemekben, és hosszú életünk legyen azért, hogy elérhessük a megvilágosodást és segítségére lehessünk az érző lényeknek.
szváhá felkiáltás, üdvözlés, Áldás. A buddhista mantrák gyakori végszava. Tehát miután egy merész kéréssel fordulunk a Fehér Tárához, hasonló nyomatékkal fejezzük ki tiszteletünket.
Avalókitésvara, a Nagy Együttérzés Bódhiszattvájának mantrája:
Oṁ Mani Padme Hūṁ
Om Mani Padme Hum
” Om, Ó ékszer a lótuszban, Hum”, “Om, drágakőlótusz, Hum”
Mani jelentése ékszer, kincs, drágaság.
Padma jelentése lótusz, mely a megvilágosodott tudat tisztasága, bölcsessége.
Gyógyító Buddha mantra
közepesen hosszú formája:
namo bhagavate bhaiṣajyaguru vaidūryaprabharājāya tathāgatāya arhate samyaksambuddhāya tadyathā: oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye bhaiṣajya-samudgate svāhā.
A Gyógyító Buddha, vagy Bhaisadzsaguru, ahogyan a neve is mutatja, a gyógyításhoz, gyógyuláshoz kapcsolódik. Mantrájának hosszú és rövid formája is ismeretes.
Hosszú formája a következő:
namo bhagavate bhaiṣajyaguru vaidūryaprabharājāya tathāgatāya arhate samyaksambuddhāya tadyathā: oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahábhaiṣajya rája samudgate svāhā.
A rövid változata pedig ez:
(tadyathā:) oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahābhaiṣajye rāja samudgate svāhā.
A “Bhaisajya” szó jelentése “Gyógyító vagy gyógyító erejű” míg a “guru” szó jelentése tanító, mester. Így ő a gyógyítás mestere. Bhaisadzsajarádzsaként is ismert, a “rádzsa” szó jelentése pedig király.
A mantra rövid változata fordítható eképpen: „Üdv! Jelenj meg ó gyógyító, ó nagyszerű gyógyító, a gyógyítás királya!” A mantra elején lévő “tadyathā” szó jelentése “így, eképpen,” nem igazán a mantra része, de több, mint egy bevezető.
A hosszú változat fordítható így: „Hódolat a magasztosnak, a gyógyítás mesterének, a sugárző Lápisz Lazuli királyának, a Beérkezettnek, a nagyszerűnek, a teljesen tökéletesen megvilágosodottnak, eképpen, Üdv! Jelenj meg ó gyógyító, ó nagyszerű gyógyító, a gyógyítás királya!”
Tibeti formájában a mantra így hangzik: (Tad-ya-ta) Om Be-kan-dze Be-kan-dze Ma-ha Be-kan-dze Ra-dza Sa-mung-ga-te So-ha
Bhaisadzsjaguru egyike a nyolc gyógyító buddhának, akik közé a történeti Sákjamuni Buddha is tartozik. Bhaisadzsjaguru a csoport fő buddhája. Testének színe a lápisz lazuli kékje, bár néha arany színnel is ábrázolják. Szerzetesi köpenyt visel, bal keze ölében nyugszik a meditáció mudrájában, és edényt tart, melyben a halhatatlanság itala, az amrita van. Jobb keze tenyérrel fölfelé a jobb térdén. A gyógyító erejű mirabola növény ágát tartja. A Buddha, mint gyógyító vissza visszatér a történeti Buddha ideje óta. Tény, hogy a négy nemes igazság a diagnózis, oknyomozás, előrejelzés és terápia orvosi modelljén alapul. A Buddha történeti tanításában felvonultatja az anatómia és fiziológia (élettan) alapos ismeretét. Nem tudjuk, hogy tanulmányai között voltak-e gyógyító ismeretek, de nagyon úgy tűnik, hogy rendelkezett ezzel a tudással. A későbbi szövegek, mint amilyen Sántidéva: Útmutató a bódhiszattva életmódjához című szövege, egyetért azzal, hogy a megvilágosodottak egyúttal gyógyítók is, utalva a Buddhára, mint a mindentudó gyógyítóra, aki elmulasztja az összes fájdalmat. Kívánsága: „Lennék gyógyszer, betegségek gyógyítója! Lennék ápoló, míg a betegség egészen el nem múlik!
Amitábha mantrája:
Oṃ Amideva Hrīḥ
Om Amidéva Hrí
Neve végtelen ragyogást jelent. A távol-keleti mahájána buddhizmus legfontosabb alakja, az együttérzés és a szeretet megtestesítője.
Pradnyápáramitá (Prajñaparamita) mantra:
Gate gate pāragate pārasamgate bodhi svāhā
Gáté gáté paragáté paraszámgáté bódhi szváhá
A Tökéletes Bölcsesség szútráját idézi fel, szó szerinti jelentése: “Ment, ment, túlment. teljesen túlment, megvilágosodás (-ba ment), Üdv!”
Manjushri mantra
Om A Ra Pa Ca Na Dhih
Oṃ A Ra Pa Csa Na Dhīḥ
A Ahhoz a belátáshoz vezet el, miszerint minden dolog lényege nem teremtett
RA Ahhoz a belátáshoz vezet el, miszerint minden dolog tiszta, szennyeződésektől mentes
PA Ahhoz a belátáshoz vezet el, miszerint végső értelemben minden dharma kifejtésre került
CSA Ahhoz a belátáshoz vezet el, miszerint a dolgok megjelenése és elmúlása nem érzékelhető, mert a valóságban nincs megjelenés és elmúlás
NA Ahhoz a belátáshoz vezet el, hogy bár a dolgok neve változik, a dolgok nevek mögött megbújó természete nem elnyerhető, vagy elveszíthető.
Dhiih jelentése: gondolat, vallásos gondolat, elmélkedés, elmélyedés, odaadás, ima; belátás, értelem, bölcsesség
Vadzsrapáni mantrája:
Om Vajrapani Hum
Om Vadzsrapáni Hum
Vadzsrapáni bódhiszattva reprezentálja a megvilágosodott tudat erejét. A család védelmezője. Ábrázolása: Vad táncot jár lángoktól övezve, melyek az átalakulást jelképezik.
Padmasambhava mantra
Oṃ Āḥ Hūṃ Vajra Guru Padma Siddhi Hūṃ
Om Áh Hum Vadzsra Guru Padma Sziddhi Hum
Padmaszambhava Ismert tudós és tanító volt, gyakorló és mágus, mantrája bőséges és változatos természetének erejét árasztja.
Om Áh Hum: elméletben nincs jelentése.
Az Om szócskára gyakran ősi hangként tekintünk. Tulajdonképpen a valóság hang-szimbóluma. A megvilágosodás egyetemes alapelve.
Áh, a szanszkrit nyelvben ige, jelentése kifejez, szólít. Tehát szerepe felidézni vagy meghívni, előidézni a megvilágosodás megnyilatkozását.
Hum az emberi lényben megnyilvánuló megvilágosodást reprezentálja. Egyben az egyes szám első személy is, azaz “aham,” ami azt jelenti “én.” E szótagok társíthatók a test, beszéd és tudat hármasságához. Egy javaslat az értelmezésre: Teljes szívünkből, tudatunkkal és egész testünkkel üdvözöljük azokat a minőségeket, amelyeket Padmaszambhava alakja hordoz. Vajra jelentése villám, és a megvilágosodott tudat energiáját reprezentálja. Gyémánt jelentéssel is bír. A felvetés az, hogy a gyémánt/villám keresztül tud vágni bármin és bármit. A gyémánt elpusztíthatatlan, míg a villám megállíthatatlan erő. A vadzsra az együttérzést is képviseli. A Guru természetesen bölcs tanítót, mestert jelent. A garu szóból ered, ami pedig azt jelenti, lényeges. Tehát gondoljunk úgy a gurura, mint fontos mesterre. Padmaszambhava magasan elismert tanító a tibeti buddhizmusban, gyakran emlegetik második buddhaként. Padma jelentése lótusz, mely a megvilágosodott tudat tisztaságára emlékezteti a tudatunkat, mivel a lótusz, bár mocsárból emelkedik ki, tisztasága mégis makulátlan. Ugyanígy a megvilágosodott tudat is körül van véve a világ mohóságával, rosszindulatával és nemtudással, mégis érintetlen marad. A lótusz jeleníti meg a bölcsességet. Végül a Siddhi szó természetfeletti erőket jelent, mellyel csak a megvilágosodottak tudnak bölcsen bánni. Padmaszambhava mágikus figura, az élettörténete csodákban gazdag, és gyakran küzd természetfeletti erővel bíró lényekkel.
A százszótagú Vadzsraszattva mantra
oṃ vajrasattva samayam anupālaya vajrasattva tvenopatiṣṭha dṛḍho me bhava sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava sarva siddhiṃ me prayaccha sarva karma su ca me cittaṃ śreyaḥ kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavan sarva tathāgatavajra mā me muñca vajrī bhava mahā samaya sattva aḥ
OM VADZSRASZATTVA SZAMAJA MANU PALAJA VADZSRASZATTVA TÉNOPA TISTA DRIDO ME BHAVA SZUTOSJO ME BHAVA SZUPOSJO ME BHAVA ANU RAKTO ME BHAVA SZARVA SZIDDHI ME PRAJACCA SZARVA KARMA SZUCA ME CSITTAM SREJAM KURU HUM HA HA HA HA HO BHAGAVAN SZARVA TATHÁGATA VADZSRA MÁ ME MUNCA VADZSRI BHÁVA MAHÁ SZAMAJA SZATTVA A
A tudat eredeti tisztaságának jelképe Vadzsraszattva, neve (Tib. dorje sempa) azt jelenti Gyémánt Lény és a tudat eredendő tisztaságát jelképezi. A tudatunkat elképzelhetjük olyan égboltként, amelyen felhők futnak keresztül. A felhők jönnek, mennek, de az ég érintetlen marad. Az égbolt eredendően tiszta kék. Bár kékje és tisztasága elhomályosulhat, de soha meg nem semmisülhet. A felhők a mohóság, harag és a nemtudás, amely beszennyezi a tudatot. Ezek a tudatállapotok mulandó természetük miatt nem a tudat részei. Szennyezik, zavarják a tudat eredendő éberségét és együttérző mivoltát, de ezek a minőségek sohasem hiányoznak teljesen.
A mantra jelentése:
Oṃ Vadzsraszattva! Óvd a fogadalmat Vadzsraszattva légy jelen Szilárdíts meg, Légy elégedett velem Táplálj! Tarts szeretetben Adj minden képességet váljon minden tettemben tudatom tökéletessé HUM ha ha ha ha ho Áldott! Minden beérkezett gyémántja! Ne hagyj el! Légy a gyémánt-hordozó, a testet öltött nagy elkötelezettség. ÁH
A mantra magyarázata:
  • Vadzsraszattva! Óvd a fogadalmat! – Felismerjük, hogy elidegenedtünk tudatunk valódi természetétől, ezért Vadzsraszattvát hívjuk, hogy óvja a köteléket. A kötelék a kölcsönös mély kapcsolat a gyakorló és Vadzsraszattva között. Ha törekszünk arra, hogy megvalósítsuk a tudat eredendő tisztaságát, akkor az manifesztálódni fog.
  • Vadzsraszattva légy jelen! – Ezután hívjuk Vadzsraszattvát, mint spirituális barátot (kaljánamitta) hogy nyilvánuljon meg meditációnkban és az életünkben egyaránt
  • Arra kérjük. hogy tegyen minket szilárddá. Törekszünk arra, hogy folyamatosan visszatérjünk a tudat tiszta természetének megvalósításához.
  • Légy elégedett velem! Táplálj! Tarts szeretetben! – Vadzsraszattva nem pusztán egy védelmező lesz számunkra. Több lesz, mint egy igaz barát, vagy szerető. Olyasvalaki, aki mélyen ismer minket, és szeretettel törődéssel fordul felénk. Ő a mi legmélyebb természetünk, így a mantrának ebben a szakaszában megtapasztaljuk, hogy egységbe kerülünk önmagunkkal.
Ahogyan Derek Walcott, költő írja: „Újra szeretni fogod azt az idegent, aki voltál.”
  • Adj minden képességet, váljon minden tettemben tudatom tökéletessé HUM – Mostanra megvalósítottuk Vadzsraszattva minőségeit. Bizonyos mértékig Vadzsraszattvává váltunk. A sziddhi szó szerint tökéletességet, elérést jelent, ugyanakkor azokat a természetfeletti erőket is jelöli, amit a gyakorlás során lehet elérni.
  • Ha ha ha ha ho! – A megszabadulás örömteli hangja. Ez az öt szótag jelenti az öt buddha-családot, ami mind Vadzsraszattva kivetülése.
  • Áldott! Minden beérkezett gyémántja! Ne hagyj el! – Megtapasztaljuk a tudat eredeti tisztaságát és törekszünk arra, hogy folyamatosan kapcsolatban maradjunk vele. A “Tathāgaták” a buddhák, és a “Minden Beérkezett gyémántja” a felébredett tudat eredendően tiszta természete.
  • Ez azt jelenti, azért könyörgünk Vadzsraszattvának, hogy legyen eszköz és út minden lény számára a megvilágosodás felé. Ő a gyémánt hordozó, mely minden lény számára felmutatja a megvilágosodás állapotát és lehetőségét.
  • Légy a gyémánt-hordozó, a testet öltött nagy elkötelezettség. – A megvilágosodott beszéd jelképe az ÁH szótag. A “hūṃ” szótag akkor kerül a mantra végére, ha valaki meghal.
Metta bhavana:
Sabbe satta sukhi hontu
Szabbé szattá szukhi hontu
Páli nyelven íródott, nem kifejezetten mantra, de ugyanazon a módon használják. Jelentése: Minden lény legyen boldog! A metta, a szerető kedvesség kifejlesztésére irányuló meditáció befejezéseként használatos. Előfordul még ebben a formában is:
Szabbé szattá szukhitá hontu
Buddho, Dhammo, Szangho
Buddho, Dhammo, Szangho, Szangho, Dhammo, Buddho
A Buddha, a Tan, vagyis a Buddha tanítása és a tanítást őrző, fenntartó és továbbadó, az úton járásban egymást támogató Közösség.

🙂

Pályázati adatok

Pályázat kódja: Mantra2016BuddhaFM

Benyújtási határidő: 2016 november 30.

Kapcsolódó