Főoldal > A Tiszteletreméltó Ácsán Dzsajaszáró üzenete a BuddhaFM hallgatóinak

A Tiszteletreméltó Ácsán Dzsajaszáró üzenete a BuddhaFM hallgatóinak

Újabb bizonytalanságba öltözött év következik. Az élet bizonytalan, kiszámíthatatlan volta még soha nem volt ennyire szembetűnő.
Okozhat vajon szenvedést ez a bizonytalanság?  Csak akkor, ha az életben bizonyosságra van szükségünk ahhoz, hogy biztonságban érezzük magunkat.
A Buddha megmutatta nekünk, hogy ha a változást ismerő tudatot használjuk horgonyként, akkor bármiféle változások közepette éljünk is, békét érezhetünk.
Vannak időtlen elvek, amelyekben megalapozhatjuk magunkat.
Az első: dāna. Az adakozás, a megosztás, az önzetlen segítségnyújtás felfrissíti és megvilágosítja az elmét. Kivezet bennünket saját vágyaink és félelmeink beszűkült világából, és tartós örömforrást biztosít.
Másodszor: sīla. Tetteinkre és beszédünkre való odafigyeléssel a biztonság ajándékát adjuk mindazoknak, akik körülöttünk vannak. Bizalmat és harmóniát teremtünk családunkban és közösségeinkben. Megszeretjük és megbecsüljük magunkat. Tudatunk megszabadul a bűntudattól. Erősnek és megalapozottnak érezzük magunkat, és békében vagyunk magunkkal.
Harmadszor, bhāvanā. Felelősséget vállalunk az élet négy nagy kihívásáért: hogyan védjük meg a tudatot a még fel nem merült szennyeződéstől; hogyan hagyjuk el a már felmerült szennyeződést; hogyan segítsük elő a tudatban a még fel nem merült erényeket; hogyan érleljük meg a már felmerült erényeket.
Hadd ajánljam fel legmelegebb jókívánságaimat és áldásomat mindnyájatoknak 2022 kezdetére. Maradjatok mindannyian egészségesek, és növekedjetek folyamatosan a dānában,, a sīlában és a bhāvanában. Rendelkezzetek bölcsességgel és energiával ahhoz, hogy egyre több boldogságot és jót teremtsetek mind önmagatok, mind mások számára.

 

 

Dear Zsofi and the Buddha FM team

Another new year arrives clothed in uncertainty. The unsure, unpredictable nature of life has never been so exposed.
Is this uncertainty a cause of suffering? Only if we need certainties in our life in order to feel safe and secure.
The Buddha has shown us that if we turn to the mind that knows change as our anchor we can live within the midst of any kind of change, and still feel at peace.
There are timeless principles in which to establish ourselves.
Firstly: dāna. Giving, sharing, helping others without desire for reward refreshes and illumines the mind. It takes us out of our own narrow world of desires and fears, and provides a source of lasting joy.
Secondly sīla. By taking care of our actions and speech we give all those around us the gift of safety. We create trust and harmony in our families and communities. We come to like and respect ourselves. Our minds are freed of guilt. We feel strong and grounded and at peace with ourselves.
Thirdly, bhāvanā. We take responsibility for the four great challenges of life: how to protect the mind from as-yet unarisen defilement; how to abandon defilement that has already arisen; how to instill in the mind as-yet unarisen virtues; how to bring virtues that have already arisen to maturity.
May I offer my warmest best wishes and blessings to you all at the beginning of 2022. May you all stay healthy and grow steadily in dana, sīla and bhavana. May you have the wisdom and the energy to create ever more happiness and benefit for both yourself and others.

Kapcsolódó

Hírek

Küldd el jókívánságaidat a Dalai Lámának!

Tegnap, július 6-án volt Őszentsége, a Dalai Láma 89. születésnapja. Ebből az alkalomból egy videóüzenetben üdvözölte a Tibetben, valamint a száműzetésben élő tibetieket éppúgy, mint