Főoldal > A Vatikán üdvözlete Vészák alkalmából

A Vatikán üdvözlete Vészák alkalmából

A Vatikán Vallásközi Párbeszéd Dikasztériuma (Dicastery for Interreligious Dialogue) hivatalos üzenetben üdvözölte a buddhistákat a 2023-as Vészák alkalmából:

 

“ – Buddhisták, keresztények,

a megsebzett emberiség és Föld gyógyítása a karuná és az agapé által – 

 

Kedves buddhista barátaink!

Ez a Dikasztérium, korábbi nevén a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa, szívélyes üdvözletét küldi Önöknek Vészák alkalmából, ami egy olyan ünnepi időszak amikor a Buddha születését, megvilágosodását és halálát ünneplitek. Kívánjuk, hogy ez az ünnep ösztönözzön benneteket arra, hogy folytassátok a duhkha természetének, az azt okozó körülményeknek és a leküzdése módjának megismerésére irányuló törekvéseteket. 

Az életnek megvannak a maga szenvedései és sebei, az ilyen ünnepi alkalmak lehetőséget adnak arra, eltávolodva mindennapi rutinjainktól, hogy megújult belátással közelíthessünk hozzájuk. A mai globalizált világba lévő felfokozott kommunikáció tudatosította bennünk, hogy a problémák amikkel szembenézünk nem elszigetelt esetek. Ezek az egész emberiséget behálózó feszültségek és gonoszságok eredményei. A világ sebei sokfélék: nyomor, diszkrimináció és erőszak, a szegényekkel szembeni közöny, az emberi személyt és természetet nem tisztelő fejlődési modellekből fakadó elnyomás, a vallási és nacionalista szélsőségek által táplált gyűlölet, de mindenek előtt az élethez való olyan kétségbeesett hozzáállás ami a szorongás és a függőségek különböző fajtáiban nyilvánulnak meg. Mindezek a tények fájdalmasan mutatnak rá közös sebezhetőségünkre.

E közös sebezhetőség világos tudatában a szolidaritás olyan új formáit kívánjuk, amelyeket a vallási hagyományaink alakítanak ki, és amelyek révén ‘válaszokat keresünk az emberi lét olyan megoldatlan rejtélyeire, amelyek mélyen felkavarják az emberek szívét’ (v.ö. Nostra Aetate, 1). Mivel mi egy emberi családot alkotunk, egymás fivérei és nővérei vagyunk, a Föld bolygó egymástól függő társbérlőiként viszonyulunk egymáshoz. Ugyanabban a csónakban evezünk, ‘ahol az egyik ember problémái minden ember problémája. Továbbá felismerjük, hogy senki sem üdvözülhet egyedül, csak együtt üdvözülhetünk’ (Ferenc pápa, Fratelli Tutti, 32). Ezért tartjuk helyénvalónak, hogy felidézzük a vallásainkban rejlő azon lehetőségeket, amelyek olyan orvosságot kínálnak, amik képesek meggyógyítani saját, családjaink, nemzetünk és a bolygónk kínzó sebeit.

Kedves buddhista barátaink! Ti ilyen gyógymódot kínáltok amikor megtestesítitek a karunát, a Buddha által tanított együttérzést minden lény iránt (Szutta Nipáta 1.8; Szutta Nipáta 2.4), vagy amikor önzetlenül cselekedtek, mint ahogy a Bódhiszattva, aki lemondott a Nirvánába lépésről és a világban maradt, hogy minden lény szenvedésének enyhítésén munkálkodjon egészem a megszabadulásukig. A Buddha így jellemzi a karuná által teljesen áthatott embert: ‘Együttérzéssel teli tudattal hatja át az első égtájat és ugyanúgy a másodikat, a harmadikat, a negyediket, úgy fönn mint lenn, és körben mindenhol, mindenkit éppúgy, mint önmagát. Áthatja a mindent magában foglaló világot együttérzéssel teli tudattal, amely hatalmas, emelkedett, határtalan, ellenségesség és rosszakarat nélkül’ (A négy mérhetetlen felragyogtatása – Abhidhamma Pitaka, Vibhanga). Azok akik együttérzéssel kísért tudattal élnek, azok ellenszert kínálnak az említett globális válságokra, válaszul átfogó együttérzést mutatva a széleskörű és egymással összefüggő gonoszságokra. 

Hasonlóan, a keresztényeknek sincs hatékonyabb gyógymód, mint az agapé (önzetlen szeretet) gyakorlása, az örökség, amit Jézus hagyott a követőire. Jézus az isteni szeretet, az agapé ajándékát adja a tanítványainak, és egymás szeretetére tanítja őket (János 15:13). Annak az embernek a példáját hozza fel, aki letért az útjáról, hogy egy idegenen segítsen, aki a népének ellensége és rablók áldozatául esett: ‘Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta’ (Lukács 10:33-34.). A szamaritánus valódi közvetlenséget mutat a rászorulóval szemben. 

Szeretném megismételni Ferenc pápa felhívását, hogy együttérzéssel szolgáljunk másokat, hogy tényleg szeressünk, ne csak elvontan, olyan szeretettel ami ‘kegyelem, önzetlenség, a közeledés vágya, szeretet ami nem habozik feláldozni magát a szeretett emberért. Könyörület, szeretet, osztozás a szerettekkel mindenben. A szeretet tesz minket hasonlóvá, egyenlőséget teremt, lebontja a falakat és megszünteti a távolságokat’ (Nagyböjti üzenet 2014). Hasonlóképpen, amikor a Buddha a szív képzésére hívja fel a figyelmet, az akkor különösen értékes, ha együtt teszünk erőfeszítéseket a gyógyulás érdekében: ‘Gyakorold az együttérzés meditációját! Mivel ha az együttérzés meditációját gyakorlod, akkor a kegyetlenség el fog tűnni’ (Maháráhulováda szutta MN.62.).

Törekedjünk valamennyien arra, hogy még több szeretettel és együttérzéssel éljünk, dolgozzunk együtt egy még igazságosabb, békésebb és egységesebb világ építésén! ‘Terjesszétek ki szerető szíveteket határtalanul, minden világra – fölfelé, lefelé és minden irányban -, akadályok nélkül, gyűlölködés nélkül, ellenségeskedés nélkül (Karaníja Metta szutta Snp. 1.8.). Továbbá kedves buddhista testvéreim és nővéreim, élvezzétek mindannyian azt a bőséges áldást és örömöt, hogy hozzájárultok a társadalom és a közös otthonunk, a Föld sebeinek gyógyításához.

 

A Vatikánból, 2023. április 16.

 

Miguel Ángel Card. Ayuso Guixot, MCCJ

Prefektus

Msgr. Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage

Titkár”

 

Forrás – vatikan.va

 

A Szentírás idézet a Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliájából származik. 

A Metta szutta és a négy mérhetetlen felragyogtatása idézetek Farkas Pál fordításai. 

 

A BuddhaFM A  Tan Kapuja Buddhista Egyház által fenntartott online rádió. A rádió minden buddhista irányzat és az összes buddhista közösség számára nyitott, melynek tanítása és beszéde a BuddhaFM  küldetés nyilatkozatával  összhangban szólal meg.

BuddhaFM – Adásban a Tan!

Kövessenek minket  Facebook Spotify oldalunkon és  Youtube csatornánkon.

Hírszerkesztő: Fenyvesi Róbert

 

Kapcsolódó

Műsorajánló

Művészek és a buddhizmus – Beszélgetés Burns Katalinnal

Művészek és a buddhizmus sorozatunkban ezúttal Burns Katalin íróval, zenésszel beszélgettünk az indiai bhaul fakírok zenéjéről, alkotásról, szakrális zenéről. Burns Katalin magyar népzenei gyökereitől indult