Főoldal > Női egyenjogúság a buddhizmusban

Női egyenjogúság a buddhizmusban

Tiszteletreméltó Dhammánanda, az első felavatott théraváda bhikkhuní azt mondja, a Buddha volt az első feminista, mert egyenlő jogokat adott nőknek és férfiaknak. A Buddha Szanghájába nemtől vagy a nemzetiségtől függetlenül bárki tartozhatott, és mindenki számára nyitott a megvilágosodás lehetősége.

Tiszteletreméltó Dhammánanda története a legjobb példa arra, milyen sokan nem értenek egyet ezzel a nézettel. A szerzetesnő 27 évig folytatott buddhista tanulmányokat, doktori fokozatot szerzett, majd szerzetesnek állt –mint mondja, kötelességtudatból: sokat tudott a nők szerepéről a vallásban és a társadalomban; eljött az ideje, hogy tegyen is valamit értük.

A szerzetessé avatáshoz azonban Srí Lankára kellett utaznia, ahol a szabályok megengedik ezt –ellentétben például Thaifölddel. Hazatérése után a thai théraváda buddhista egyház azonban nem volt hajlandó elismerni őt. A magyarázat a Páli Kánon egyik szabálya, mely szerint egy szerzetesnő felavatásához a szerzetesnők közössége szükséges, ami több száz éve kihalt.

Thaiföldön a lakosság elsöprő többsége buddhistának vallja magát, és a szerzeteseket mindennél jobban tisztelik. Szerzetesnek lenni olyan érdem, ami feltehetően biztosítja a kedvező újraszületést, így nem meglepő, hogy általános gyakorlat a fiatalok számára egy időre kolostorba vonulni.

Ez a tisztelet a nőkre már nem terjed ki. A Bristoli Egyetem doktorandusza, Khemthon Tonsakulrungruang szerint a szerzetesnők a megtűrt jelenségek közé tartoznak. Extrém esetben akár meg is bírságolhatják, vagy börtönbe is vethetik őket amiért szerzetesnek öltöznek.

Nők Thaiföldön csak alsóbbrendű szerzetesnek mehetnek, ami többek közt azt jelenti, hogy egy férfi szerzetes felügyelete alatt gyakorolhatnak, fehér ruhát kell hordaniuk és nem avathatnak fel másokat.

Jó példa volt a női szerzetesek diszkriminációjára az az eset, amikor 2016-ban a thai király, Bhumibol Aduljadey temetésére nem engedtek be egy csoport szerzetesnőt.

Tiszteletreméltó Dhammánanda szerint azok, akik kifogásolják az ő felavatását és a szabályokkal példálóznak, nem ismerik eléggé az ősi páli szövegeket. Ő úgy értelmezi a szabályt, hogy ha nem létezik felavatott női szerzetes, akkor a férfi szerzetesi közösség is avathat bhikkhunít.

Tiszteletreméltó Dhammánanda 2003 óta bhikkhuní, így már a hagyományok szerint avathat szerzetesnőket. Sokan követik a példáját, így Thaiföldön a szerzetesnők száma már eléri a 170-et.

Tonsakulrungruang szerint lehetetlen kideríteni, hogy vajon a nőkre vonatkozó szerzetesi szabályzat magától a Buddhától származik, vagy későbbi betoldás. Mint mondja: “Még ha a Buddha szent is volt, a követői nem biztos, hogy azok voltak”. A tanításban ellentmondás van: mindenki elérheti a nirvánát, de nem mindenki lehet szerzetes.


Forrás: The Diplomat
Képek: Gakuro, Thai Bhikkhunis
Készítette: Harlam Bálint

Kapcsolódó

Műsorajánló

Beszélgetés a Vak majmok kolostorából

Egy nevét lényegtelennek találó interjúalanyunkkal készült riportunkhoz egy általa írt „szent leckét” idézünk: “Mester! Mi segít? – Ha belátod, hogy semmi sem segít, az segít.