Főoldal > Khandro La

Khandro La

 

Khandro Cering Kunga Bum-ma

Khandro Cering Kunga Bumma, röviden Khandro La, Őszentsége a Dalai Láma hivatalos orákuluma így mutatja be magát egy dharma-versben:

 

“A lényegiség, ami megtestesítí a három menedéket,

Kedves Gyökérláma,

A koronadísz, amit fejem tetejéről sosem veszek le,

Add áldásodat mindenkire, aki kívánja azt!

 

Ezekkel a kedves, kellemes szavakkal üdvözölve titeket,

most megosztom veletek a lényeget:

 

Khandro Cering Kunga Bum-ma vagyok.

Tibeti nemzetiségű, földművesek és nomádok közé születtem.

Hét éves korom óta törekszem megérteni a nomád földművesek ok-okozati össszefüggéseit.

Noha örömömet leltem az egymásra utaltságban és az eszigetelt elvonulásban,

Szüleim faluja nem biztosított oktatást számomra.

 

A külső dolgokat szemlélve és a tudat mélyére pillantva

Egyfajta csodálatos boldogság, tisztaság és gondolattalanság jött létre közvetlenül bennem. 

A különböző tapasztalatok és belátások akadálytalanul pirkadtak fel elmémben. 

 

A Győzedelmes összes védelmező istennője közül is az első, 

Palden Lhamo Makszor, Dicsőséges Királynő – láttam vidám arcát!

Így szólt hozzám: ‘Ismeretlen helyekre kell menned bizonytalan időkben!’

Ígéretet kaptam arra, hogy ellát jóslatokkal és folyamatosan gondomat viseli.

 

Ettől kezdve a fogalmi rögeszméim összeomlottak.

Kiszámíthatalan módon szent helyeket látogattam, és a Dzsovo szentélyt Lhászában.

Majd Tasi Lhunpóba, a nagy kolostori székhelyre mentem. 

A szegényes élelem és a hiányos ruházatom miatt sokat szenvedtem.

 

Zarándokutam során találkoztam egy bölcs öreg remetével. 

Azt mondta, hogy megtaláljam az ötödik Dalai Láma huszonöt elrejtett tanítását,

India nemes földjére kell mennem és a legmagasztosabbal, a Dalai Lámával kell találkozzam.

Sok jóslatot kaptam tőle, az utazáshoz pedig élelmet és pénzt adott.

 

A Kajlás-hegyen és más helyeken,

Az illuzórikus és viszonylagos jelenségek kiterjedésében

Szellemi vezetőkkel találkoztam, köztük Dzsigme Lingpával

Ők adtak beavatást a Nagy Tökéletesség szívlényegiségébe. 

Így lényemet a karma, a törekvés és a kölcsönös függőség áldotta meg.

Megkaptam a kedvezőtlen, szerencsétlen körülmények felszabadítására vonatkozó pith útmutatásokat

 

Ahogyan azt az istenségek és a lámák megjósolták, nehézségek és megpróbáltatások árán,

1994-ben megérkeztem Nepálba, Szvajambuba

A fertőzött ételtől lebetegedve elviselhetetlen szenvedés gyötört.

Ebben az állapotban tiszta látomások és más látszólagos jelenségek bukkantak fel mint észlelések.

 

Épphogy csak túlélve jutottam el Dharamszalába, India nemes földjére.

De hogy fogadott engem Nélenben a szívtelen személyzet!

Sok időm elvesztegettem, miközben megtagadták, hogy Őszentégétől kihallgatást nyerjek.

A rossz bánásmód és a megvetés miatt ez a káprázattest betegséggel volt tele. 

 

Ahogy egy kicsit jobban lettem,

Istenek és lámák jóslatainak hatalma

És néhány szellemi jóbarát segítsége által,

Az a szerencse ért, hogy találkozhattam a Dalai Lámával.

 

Éveken át időnként egy istenség elragadott.

Nem tudtam, hogy ki volt, és azt sem mit kezdjek vele.

A találkozás végén a Nagy Vadzsradhára, a Győzedelmes Dalai Láma,

A védelmezők, Ceringma és Tenma belém léptek.

Így nyertem a meghatalmazást és kerültem trónra, mint a kormány hivatalos Cerinngma és Tenma jövendőmondója. 

 

Szokatlan és mélységes pith útmutatásokat kaptam Őszentségétől a Lámáról, a Jidamról, a Khandróról és a Védelmezőkről.

Őszentsége kiváltképp kijelentette, hogy különleges karmikus kapcsolat van köztem 

és az ötödik Dalai Láma titkos, elrejtett és tiszta látomásaival,

És meghatalmazot, hogy legyek e tanítások Tan-hordozója. 

 

A Dalai Láma azt mondta, hogy egy önmagától visszatérő jóginí vagyok

és beavatásokat, átadásokat és pith utasításokat adott.

Tíz éven át komolyan erőfeszítést tettem és meditáltam a megközelítésről és a beteljesítésről, amit tőle kaptam. 

 

Több mint húsz éven át kaptam tanításokat a Győzedelmesek királyától, a Vadzsradhára Dalai Lámától. 

A nagy szentiratokba kaptam beavatást, átadást és útmutatást 

közvetlenül az összes tibeti hagyományvonal nagymestereitől.

Hosszú időn át képeztem magam a tanítások hallgatásában, a szemlélődésben, a meditációban, a beteljesítésben és a cselekvésben.

 

Az ürességet felismerve az együttérzés természetes módon kelt fel bennem, és hitre leltem.

A három gyökér csalhatatlan óceánja adjon sok szerencsét!”

 

 

 

 

 

 

Forrás – https://maitripa.org/khadro-la/

Kapcsolódó

Műsorajánló

Művészek és a buddhizmus – Beszélgetés Burns Katalinnal

Művészek és a buddhizmus sorozatunkban ezúttal Burns Katalin íróval, zenésszel beszélgettünk az indiai bhaul fakírok zenéjéről, alkotásról, szakrális zenéről. Burns Katalin magyar népzenei gyökereitől indult