Főoldal > A Szigálakának mondott tanítóbeszéd

A Szigálakának mondott tanítóbeszéd

A Szigálakának mondott tanítóbeszéd Valpola Ráhula: A Buddha tanítása című hangoskönyvünk részeként hangzik el a rádióban Tóth Zsuzsanna fordításában és Kövesdi László előadásában.

„A Buddha parinibbánája (halála) után három hónappal közeli tanítványai tanácsot tartottak, amelyen elrecitálták és hitelesként elfogadták a Buddha összes tanítását, beszédét és fegyelmi szabályát, abban a formában, ahogyan emlékeztek rá. Ezeket öt gyűjteménybe (nikája) rendezték, amelyek a Tipitaka (a három részből álló kánon) részei. E gyűjtemé-nyeket bizonyos thérákra (öregekre) és tanítványaikra bíz-ták, hogy szóbeli hagyományozással megőrizzék azokat a következő nemzedékek számára.A töretlen, hiteles szóbeli hagyományozáshoz rendsze-res és módszeres recitációra van szükség. Külön ki kell emelnünk, hogy ezt a recitációt nem egyvalaki, hanem egy csoport végezte, és hogy a közös recitáció célja az volt, hogy a szövegek érintetlen, változatlan formában ma-radjanak fenn. Ha a csoportból valaki elfelejtett egy szót, mindig volt, aki emlékezett rá; ha valaki megváltoztatott, hozzátett vagy kihagyott egy szót, mindig akadt valaki, aki figyelmeztette. Így remélhették, hogy semmi nem módo-sult, egészült ki vagy maradt ki. Az ilyen töretlen szóbeli hagyományozás útján megőrzött szövegeket megbízha-tóbbnak és autentikusabbnak tekintették, mintha e tanítá-sokat egy ember lejegyezte volna sok évvel a tanító halá-la után. A Buddha tanítását először a Srí Lankán tartott zsinaton jegyezték le, az ie. 1. században, négy évszázad-dal a Buddha halála után. Addig az egész Tipitaka töretlen szóbeli hagyomány útján maradt fenn. A szöveg eredeti nyelve a lágy, dallamos, kellemes hang-zású páli nyelv. A gyakori ismétlések és a kategóriák alkal-mazása nem csak a memorizálást – és így a szóbeli hagyo-mány folytonosságát – segítette elő, hanem ugyanakkor költői szépséggel ruházta fel e műalkotáshoz hasonló, lük-tető szövegeket.Amikor az eredeti páli szöveget egy trópusi liget vagy egy kolostor nyugodt légkörében recitálják, az ma is szépséges, harmonikus és nyugodt hatást kelt. A dallamos páli szavak – a maguk nagyszerűségével – és a jól ismert ismétlések még arra is hatással vannak, aki nem ismeri e szövegek jelentését. A hagyományos recitáció annyira békés és megindító volt, hogy egyes szövegek arról számolnak be, hogy sok esetben még egyes erdei istenségeket is odavonzott a recitálókhoz.”

 

Az adás időpontja: 2019. NOVEMBER 15., PÉNTEK 07:00; szombat 20:00; vasárnap 11:00; további időpontok

Kapcsolódó

Hírek

Küldd el jókívánságaidat a Dalai Lámának!

Tegnap, július 6-án volt Őszentsége, a Dalai Láma 89. születésnapja. Ebből az alkalomból egy videóüzenetben üdvözölte a Tibetben, valamint a száműzetésben élő tibetieket éppúgy, mint