Főoldal > A théraváda buddhizmus pokolleírásának és Hieronymus Bosch A pokol képi megjelenítésének összehasonlítása – Interjú Menaker Angelikával, a Kelet Felé Konferencia előadójával

A théraváda buddhizmus pokolleírásának és Hieronymus Bosch A pokol képi megjelenítésének összehasonlítása – Interjú Menaker Angelikával, a Kelet Felé Konferencia előadójával

Menaker Angelika A Tan Kapuja Buddhista Főiskola diákjaként vett részt a Kelet Felé konferencián. Előadásának tartalma:

“Előadásom témája a buddhista kozmológia hat világa közül a pokol szférája. Ennek kapcsán kerül összehasonlításra Hieronymus Bosch A szénásszekér című triptichonja és a Buddha Devaduta szutta tanbeszédében szereplő leírás. Megvizsgálom, milyen különbségek és hasonlóságok állapíthatók meg a pokol megjelenítésében. Kitérek az adott kor és helyszín társadalmi és vallási életét meghatározó viszonyokra, szót ejtek a németalföldi festő életét, ill. életérzését befolyásoló késő középkori válságról, amely mind a hitrendszert mind a polgárok erkölcsös viselkedését jellemezte. Mindezt párhuzamba állítom a Buddha korával (i.e. 6-5. század), melyet nagyhatalmak egymás ellen vívott harcai fémjeleztek, azaz ebben az esetben is egy szenvedéssel teli élethelyzetről van szó. Bosch festményének legfőbb szimbólumait kétféle nézőpontból ismertetem: először a nyugati, európai, keresztény értékrend mentén, majd kitérek a keleti, ázsiai, buddhista szemléletmódra. Itt nyílik alkalom arra, hogy tanbeszédek felidézésével bevezessem a hallgatóságot a Magasztos néhány tanításába, megmutatva ezzel, hogy mely pontokon tér el, ill. hol érintkezik a keresztény hagyomány által közvetített etikai rendszerrel. A hallgató betekintést nyerhet egy eltérő megközelítési, valamint értelmezési módba (pl. a buddhista karma-törvény működésébe). A hasonlóságok és különbségek felvázolásával az is kirajzolódik, hogy a Buddha és Bosch más-más kifejezőeszközöket használva, milyen fontos szerepet játszottak koruk társadalmában, valamint az is, hogy tevékenységük óriási jelentőséggel bír nem kizárólag abban az időszakban, amikor éltek, hiszen hatásuk mindmáig érezhető (buddhista közösségek, Bosch-tanítványok). Az általuk közvetített üzenet napjainkban is aktuális.”

 

A Kelet Felé Konferencia az ELTE Eötvös József Collegium Vekerdi József Orientalisztika Műhelyének rendezvénye. Az eseménnyel a korábbi években szintén a műhely által szervezett „Közel, s Távol” Konferencia folytatása. A Kelet Felé Konferencián a hazai felsőoktatásban a Közel-Kelettel, illetve Belső-, Dél- és Kelet-Ázsiával kapcsolatos tanulmányokat folytató, vagy ebben a témában kutatást végző hallgatók mutathatják be tudományos tevékenységüket.

Riporter: Horváth M. Zsófia (2023)

 

BuddhaFM – Adásban a Tan!

A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója – buddhafm.hu
Kövessenek minket az alábbi oldalainkon is:
Facebook
Spotify
Youtube
Instagram

 

Kapcsolódó

Műsorajánló

A Tan Kapuján túl – Beszélgetés Láng Balázzsal

„Idealista és realista konfliktust hordozok magamban, amely egyrészről mindig az égbe szeretett volna emelkedni a szabadság megtapasztalása érdekében, másrészről mindig elmerült a fizikai világ-működés, a