Főoldal > Dzongszár Khjence Rinpocse beszéde: Bhúmiszparsa

Dzongszár Khjence Rinpocse beszéde: Bhúmiszparsa

Bhúmiszparsa – a Földet érintve

Szeretettel  köszöntök  mindenkit,  benneteket,  akikkel  együtt  követjük  és  csodáljuk  ezt  az  embert,  akit Buddhának hívnak, és benneteket is, akik szimplán csak kíváncsiak vagytok rá. Üdv e virtuális együttlétben, mellyel az a célunk, hogy emlékezzünk Buddhára és a tanításaira. Mi, emberek, nagyon vegyes képet mutatunk. Elvileg intelligensek vagyunk, és lám, mi mindent elértünk – lehet, hogy túl sokat is! Másrészről meg tönkretettük lakóhelyünket, és gyermekeink örökségét, és jelenleg is ezt tesszük. Ez   a   vegyes   kép   és   vele   paradox   emberi   természetünk   gyakran   megmutatkozik,   mivel   folyton összetévesztjük azt, amitől látszólag boldogok leszünk, azzal, ami valójában hasznunkra van. Néha  talán  úgy  tűnhet,  hogy  a  szeretetteli,  jó  gondolatok  annyira  pillanatnyiak,  mint  a  villám  az  esti égbolton  –  mégis,  mindannyiunknak  adódnak  ilyenek.  Ha  barátságosan  üdvözlünk  valakit,  kezet  fogunk vele,  étellel  kínáljuk,  asztalunkhoz  invitáljuk,  vagy  akár  csak  rámosolygunk,  ezzel  máris  természetes gondoskodó, nagylelkű, szeretetteli természetünket nyilvánítjuk ki. Igaz, ezek az egyszerű cselekedetek néha szűkre szabottak, rövidlátók és kivételezők – csak a családunk, a barátaink, polgártársaink vagy azonos színű embertársaink felé viszonyulunk így. Ám semmi kétség, a jóság ott  van  bennünk.  És  megvan  a  lehetőség  is,  hogy  ezt  kiterjesszük,  jó  nagyra  növeljük,  s  nyitottabbak, messzebre tekintők és befogadóbbak legyünk, ha nem másért, hát a saját javunkért. Bár  a  média  megszállottan  csak  a  rossz  hírt  nyomja,  a  világ  mégsem  csak  és  kizárólag  agresszív,  önző, zsarnoki, buta és zavarodott. Sőt, sokkal nagyobb bővében vagyunk a finom, kedves, együttérző, törődő és elkötelezett cselekedeteknek. Biztos  vagyok  benne,  hogy  most,  ebben  a  pillanatban  is  százezrek,  ha  nem  milliók  tesznek  valami  jót  a szívükre  hallgatva  –  életet  mentenek,  enni  adnak  egy  idegennek,  átadják  a  helyüket  a  buszon  egy mozgássérültnek,  egy  idős  embernek,  vagy  lemondanak  a  kedvenc  kapuccsínójukról  azért,  hogy  részt vegyenek egy olyan kezdeményezésben, amivel veszélyben lévő fajokat szeretnének megmenteni… Még a másik fájdalma iránt érzett empátia múló, világi érzete sem tűnik oly nagy dolognak. Azonban nem
Page 2 of 4fogjuk fel, hogy voltaképpen ez az, ami irányítja a világot. Eme alapvető jóság és empátia nélkül, mely az emberi természetünk legvelejét képezi, még csak együtt élni  sem lennénk képesek. Tudom, hogy sokan vannak olyanok, köztük túl sok politikus és üzletember, akik úgy cselekednek, mintha számukra  a  föld  és  lakóinak  jóléte  egy  fabatkát  sem  ér.  Ugyanakkor  mindazokról  az  ápolónőkről  és orvosokról is tudomásunk van, akik bátran kockáztatták az életüket nap mint nap az elmúlt hónapokban, nemde? Létezik jóság. Létezik kedvesség. Továbbá jónak és kedvesnek lenni nem egyenlő a gyengeséggel. Ahogyan ezt megtapasztalhattuk, ennek épp a fordítottja igaz! Buddha azt tanította és bizonyította be, függetlenül attól, hogyan érzünk és cselekszünk most, a jóság és a kedvesség megtanulható és a szokásunkká tehető. Oly sokan szolgáltak nagyszerű példaképként a jóság és a  kedvesség  tekintetében  akár  a  múltban,  akár  a  jelenben,  és  semmi  kétségem  sincs  afelől,  hogy  ez  a jövőben is folytatódni fog. Mivel társadalmi lények vagyunk, ezért ezek a múltbéli és jelenbéli tettek, valamint mások tettei mélységes hatással  vannak  ránk.  Szorosan  kötődünk  ezekhez  a  befolyásokhoz,  mi  több,  ezek  teremtik  meg  az értékrendünket és a hiedelmeinket. Ez jó hír, mert ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk a jövőt befolyásolni azáltal, amit most cselekszünk. És pontosan ez az, amit itt megpróbálunk tenni – emlékeztetni magunkat valami olyasmire, ami valójában képes megváltoztatni a világ menetét. Nos,  igen,  tudósok,  orvoskutatók,  üzletemberek,  politikai  vezetők  és  társadalmi  aktivisták  továbbra  is keresni fogják a megoldást a bajainkra. Azt kell, hogy kívánjuk nekik, hogy működő megoldásokat találjanak, ahogyan azt oly sokszor teszik, mint pl. egy biztonságos koronavírus elleni oltást. Azonban ez nem azt jelenti, hogy minden fontos dolgot és megoldást a szakértőkre bízzuk, miközben mi, átlagemberek csak ücsörgünk és nem csinálunk semmit. Valójában nem vagyunk annyira átlagosak, hanem ugyanakkora, vagy tán nagyobb segítőkészséggel rendelkezünk, mint ők, egyszerűen azért, mert a szívünk jóságos és nyitott, továbbá mélyen vágyunk arra, hogy jóságot, békét és harmóniát teremtsünk a világban. Mindannyian tudjuk, hogy ha a szakembereknek, a vezetőknek és az üzletembereknek nem ez a szívből jövő kívánság az alapvető motivációjúk, akkor gyakran több kárt okoznak, mint hasznot, bármennyire is jártasak szakmailag,  és  bármekkora  is  a  hatalmuk.  Olyan  szerencsések  vagyunk,  hogy  a  múlt  számtalan  nagy mesterének  bölcsessége  és  ügyes  módszerei  vezetnek  bennünket,  akik  rendkívüli  megoldásokat  kínáltak nekünk, amelyek valódi hasznot jelentenek oly sok lény számára.
Page 3 of 4Igen, az emberek felfedezték az antibiotikumokat, és embert küldtek a Holdra. De e csodák ellenére azt is megtanultuk, hogy amikor  a ránk nehezedő nyomás fokozódik, és amikor  minden irányból veszély támad ránk, akkor az alapvető megoldást oly egyszerű dologban találjuk meg, mint a kézmosás. De létezik ennél még egyszerűbb, alaposabb és sokkal hatásosabb megoldás – amire Gautama Sákjamuni 2600 évvel ezelőtt tanított bennünket, és amely azóta is töretlen vonalban adódik át. Ami arról szól, hogy egyszerűen  forduljunk  befelé,  legyünk  tudatosak,  és  emlékezzünk  arra,  hogy  az  alaptermészetünk  a kedvesség, az együttérzés és a teljesen felébredt tudat. Mindez Buddha Sákjamuni nagy ajándéka és öröksége. Valóban, vannak olyan nagyszerű vezetőink, egészen Asókáig visszamenőleg, akik meg is valósították a felébredettséget, a szeretetet és az együttérzést – amelyet Buddhától  tanultak  -,  politikailag,  társadalmilag,  gazdaságilag,  sőt  technológiailag  is.  Ez  történt.  Képesek vagyunk rá. Így hát, ünnepeljük, óvjuk és értékeljük ezt az ajándékot és a benne rejlő rendkívüli lehetőséget ebben a kritikus időszakban, hogy egy csoportunk elindítja ezt a kezdeményezést, aminek keretén belül Sákjamuni Buddha  nevét  recitáljuk  –  azét,  aki  teljes  mértékben  megtestesíti  a  a  bölcsességet,  a  szeretetet,  az együttérzést és a teljes nyitottságot. A világnak erre van most szüksége. Recitáljuk Buddha nevét. Énekeljük az ő nevét. Táncoljunk az ő nevére. Dícsérjük, tiszteljük és zengjük az ő nevét. Mivel  mások  befolyása  által  vezérelt  társadalmi  lények  vagyunk,  szükségünk  van  azokra  a  követendő mintákra és példákra, amelyekre vágyunk, és amelyek megsegíthetik a világot. Tehát a múlt nagy bölcseinek felidézése és megidézése arra ösztönöz bennünket, hogy hajoljunk meg előttük és kövessük példájukat. Emberi  lényként  hajlamosak  vagyunk  arra,  hogy  célokat  tűzzünk  ki.  És  habár  egyáltalán  nincs  különbség egyetlen  és  egy  millió mantra  közt,  itt  most azt  tűztük  ki, hogy  100  millió  Sákjamuni  –mantrát  gyűjtsünk össze 2020 végéig, július 24-től kezdve, ami egy dharmacsakrás nap. És  nem  utasítjuk  el  bármilyen  formáját  annak,  ahogy  Buddha  nevét  recitálod.  Valójában  azt  a  tényt értékeljük  és  ünnepeljük,  hogy  erre  áldozod  az  idődet  és  az  energiádat.  Így  hát  minden  egyes  mantrát becsben tartunk és megtisztelünk, amit csak kimondasz, akár séta, TV – vagy kirakatnézés közben, vagy akár egy meditációs párnán ülve egy nyugodt templomban a hegy tetején. Ha  segít  Neked,  a  recitációkat  a  vizualizációkkal  együtt  is  végezheted,  amik  a  közreadott  szádhanában találhatóak. De bármilyen más vonal – vagy tradícióbéli szádhanát (meditációs gyakorlatot) is használhatsz hozzá.    Mondhatod  bármilyen  szádhana  vagy  vizualizáció  nélkül  is,  csak  emlékezz  közben  Buddha kedvességére, szeretetére, együttérzésére és felébredettségére. Ami Neked működik.
Page 4 of 4Közreadunk  néhány  dallamot,  amit  akkor  tudsz  használni,  ha  néha  énekelnéd  a  mantrát,  sőt  szívesen vesszük, ha elkészíted a saját mantra-dalaidat és elküldöd nekünk. Annyit javaslunk, hogy bármikor, amikor tudod,  kérlek,  emlékezz  arra,  hogy  mindezt  a  Földért  tesszük,  az  emberiségért,  az  állatokért,  és  minden lényért. Ahogy legyőzzük jelenlegi szenvedéseinket, fejlődünk, nyugodtabbá válunk, és jobban is érezzük magunkat, de nem válunk önelégülté. Ehelyett igazi megelégedettséget érezhetünk, és folytatjuk a recitálást az igazi békéért és harmóniáért ezen a Földön.  Azért tesszük, hogy  a lakói ne csak átmenetileg érezzék magukat boldognak, hanem, hogy felébredjenek egy olyan állapotba, amely valódi és tartós hasznot hoz majd.

 

A globális Sákjamúni Buddha-mantragyűjtésről itt olvashatnak

Kapcsolódó

Hírek

Buddhista béketábor Ugandában

Március végén-április elején egy főleg gyerekeknek szóló, egyhetes béketábort szervezett az Ugandai Buddhista Központ (Uganda Buddhist Center – UBC) a tiszteletreméltó Bhanté Ószádha és a