Főoldal > Ima Őszentsége hosszú életéért

Ima Őszentsége hosszú életéért

Őszentsége, a Dalai Láma még július 11-én érkezett Ladak fővárosába, Leh-be. A hétvégén három napos tanítássorozatot tartott a több tízezres kíváncsi tömegnek, aminek zárásaként Avalokitésvara meghatalmazást adott. 

A mai napon imaszertartrást tartottak Őszentsége hosszú életéért Leh-ben, a Dalai Láma helyi rezidenciája, a Sevacel előtti téren.  

Őszentségét a trónjához kísérik a tanítói pavilonban

 

A Dalai Láma, mielőtt a tömeg elé lépett volna, szokásához híven a tanítói pavilon Buddha képe előtt tisztelgett. Ezt követően integetett, üdvözölve az összegyűlteket. Miután elhelyezkedett trónján, így szólt a mintegy ötvenezres tömeghez:

“Az elmúlt három nap tanításai jól sikerültek, és ma imákat fogtok felajánlani hosszú életemért. Amikor a hit és a szellemi kötelék tanítvány és láma között rendíthetetlen, akkor az egy kedvező feltételévé válik a láma hosszú életének. 

Álmaimban olyan jeleket láttam, amelyek arra utáltak, hogy akár 110 évig is élhetek. Ha most rám néztek, úgy nézek ki, mint aki a nyolcvanas éveiben jár? Nem nézek ki ennél fiatalabbnak?

Ami engem illet, szellemi kötelék fűz a Hó Földjének népéhez, és nekik is megingathatatlan hitük van bennem épp úgy, mint a Himalája környéki más népeknek. Mi több, a az emberek világszerte, függetlenül attól, hogy buddhisták-e vagy sem, csodálatukat fejezték ki azért amit eddig tettem. 

A Buddha követőjeként fő gyakorlatom a bódhicsitta felébredett tudatának ápolása és az üresség megértése. Nektek is ezt kellene gyakorolnotok. Ha így tesztek, az csodálatos körülményt teremt a hosszú életem számára.”

Őszentsége a trónusán fogadja a felajánlásokat

A mai hosszú élet szertartás a szútra hagyományhoz tartozott és a Tizenhat Arhathoz szóló imákon alapult. Tartalmazta továbbá a Buddha dicsőítését, a hétágú imát egy rövid mandalafelajánlást valamint a lámához intézett marasztaló kérést. 

A mandalafelajánlást Takcak Kundeling rinpocse vezette, aminek keretében kifejezetten kérték Őszentségét, hogy éljen sokáig. Ezután egy Buddha szobor, egy szentirat, egy csörten, egy szerzetesi köntös, egy gyümölcsökkel telerakott tál és egy szerzetesi bot felajánlása következett. A felajánlások itt még nem értek véget. A szertartás keretében a továbbiakban a királyi hatalom hét szimbólumának, valamint a szerencsehozó nyolc jelképnek a felajánlása következett. 

Miközben a “Halhatatlanság imája – átfogó ima Őszentsége, a Dalai Láma hosszú életéért” című dalt énekelték, amit Őszentsége két tanítója komponált, helyiek, fiatalok és idősek hosszú menete vonult el a színpad előtt. A hívek különböző felajánlásokat vittek, szentiratokat, gabonával teli zsákokat, faragott asztalokat. Mindeközben kürtök és dobok szóltak, az énekesek énekeltek. 

A felvonulás végén indiai és tibeti zászlókat emeltek a magasba. Végül egy ősz hajú öregember ment a színpadra, aki egy fehér sálat ajánlott fel Őszentségének.

Ezután az esemény szervezői és más ladaki szervezetek képviselői tettek felajánlásokat, valamint mondtak köszönetet Őszentségének a szertartáson való jelenlétéért.

Énekelték a “Buddha nem-szektariánus tanainak virágzásáért” szóló imát, valamint elhangzott az Őszentsége által írt, “Az igazság szavainak imája” is.

Felkérvén, hogy szóljon újra  a közönséghez, Őszentsége először azt mondta, hogy nincs különösebb mondanivalója, de nem sokra rá mégis beszélni kezdett:

“Minél erősebb a hitetek és az odaadásotok, annál kedvezőbb körülményt teremtetek a láma hosszú életének. Megvolt a lehetőségem, hogy találkozzam a közönségemmel és tanításokat adjak. És ahogy azt már mondtam, vannak arra utaló jelek, hogy talán 110 évig is éljek. A tanúi lehettetek annak az erőfeszítéseimnek, hogy tanításokat adok minden érző lény javára, és ezt továbbra is folytatni fogom. 

Noha lehetnek olyanok, akik gyakorlónak tűnnek, de még sincs meg bennük az a valódi tulajdonság ami a legfontosabb, a jó szív, és az, hogy még a gondolata se merül fel, hogy másoknak ártsunk. El kell kerülnünk, hogy kárt okozzunk. El kell hagynunk azt, amit nem szabad megtennünk, és mag kell tennünk azt ami helyes. Ha meg tudjuk ezt tenni, a buddhák elégedettek lesznek. 

Ahogy azt már mondtam, minden nap meditálok a bódhicsittán és az ürességen. Ezt ti is megtehetitek. Először végezzetek pásztázó meditációt a főbb szempontok alapján, majd szemlélődjetek rajtuk, építsétek magatokba őket. Ha idáig eljutottatok, egy tapasztalat fog keletkezni. Szert fogtok tenni a bódhicsitta és az üresség valódi tapasztalatára, ami lehetővé fogja tenni nektek az öt ösvényen való előrehaladást. A felhalmozás ösvényéntől az előkészítő ösvényen keresztül a belátás ösvényéig fogtok haladni, ami a megvilágosodás elérésében fog beteljesedni. 

Mondjuk el mindannyian ezt az imát:

 

‘A Buddhához, a Dharmához és a Legfőbb Gyülekezethez

fordulok menedékért, amíg el nem érem a megvilágosodást.

Az adakozás és a többi erény által felhalmozott bölcsesség kincsestára révén

érjem el a buddhaságot minden vándorló lény javára!’ 

 

Az első két sor a menedékre utal mint okra, míg az második két sor a menedékre mint következményre, amikor már megvalósítottad magadban a Buddhát, a  Dharmát és a Legfőbb Gyülekezetet. Tartsátok észben jól ezeket a sorokat. 

A tanítás két-három napja remek volt, jól ment az elején, a közepén és a végén. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek akik részt vettek a szervezésben, a helyi közigazgatás tisztviselőinek, az LBA és a LGA tagjainak, valamint a rendőrségnek és a biztonsági személyzetnek, továbbá az önkénteseknek és a támogatóknak. Szeretném megköszönni a helyi lakosság tagjainak is nagy hitüket és az irányomban mutatott pozitív hozzáállásukat. Arra ösztönöztök, hogy minden évben eljöjjek Ladakba, megszökve a síkság monszunja elől. Úgyhogy fogunk még találkozni. Köszönöm!”

Ladaki asszonyok hagyományos tánca Őszentsége tiszteletére

A tömegen taps hullámzott végig, majd Őszentsége visszavonult.

 

Forrás – Őszentsége hivatalos honlapja

YouTube/Dalai Lama

 

A BuddhaFM A  Tan Kapuja Buddhista Egyház által fenntartott online rádió. A rádió minden buddhista irányzat és az összes buddhista közösség számára nyitott, melynek tanítása és beszéde a BuddhaFM  küldetés nyilatkozatával  összhangban szólal meg.

BuddhaFM – Adásban a Tan!

Kövessenek minket  Facebook Spotify oldalunkon és  Youtube csatornánkon.

Hírszerkesztő: Fenyvesi Róbert

 

Kapcsolódó

Műsorajánló

A Tan Kapuján túl – Beszélgetés Láng Balázzsal

„Idealista és realista konfliktust hordozok magamban, amely egyrészről mindig az égbe szeretett volna emelkedni a szabadság megtapasztalása érdekében, másrészről mindig elmerült a fizikai világ-működés, a