Főoldal > Beszélgetés Solymári Szilviával – Szakdolgozatok a Tan Kapujából sorozat

Beszélgetés Solymári Szilviával – Szakdolgozatok a Tan Kapujából sorozat

A belső szabadság elérése
A hellenisztikus és buddhista bölcseleti módszerek összehasonlítása és kölcsönhatásaiknak vizsgálata

Beszélgetés Solymári Szilvia Fehér Judit díjas diplomamunkájáról

“Dolgozatomban megvizsgáltam a hellén bölcselet néhány sajátosságát és megkíséreltem párhuzamba állítani néhány buddhista gyakorlattal. A két életgyakorlat között több párhuzamosság is megfigyelhető. Ennek részben az az oka, hogy a görög és az indiai kultúra már az ókorban kapcsolatban állt egymással. Ez szórványosan már a Szókratész előtti gondolkodók esetében is igazolható, de a Nagy Sándor hódító hadjárata után egyértelmű, hogy intenzívebbé vált. Ennek következtében egy erőteljes kulturális csere jött létre, mely mind a filozófia terén, mind a művészetben tetten érhető. Az ilyen akkulturációs helyzetek vizsgálata mindig érdekes következtetésekre vezet. Dolgozatomban ezeket a párhuzamokat és hatásokat kívántam körbejárni és feltárni. Bátran állíthatom, hogy jó néhány hatást, és annak nyomán kialakult párhuzamot sikerült bemutatnom.”

Riporter: Udvardi Márton (2023)

A belső szabadság elérése – Solymári_Szilvia_Szakdolgozata (2020)


BuddhaFM – Adásban a Tan!

A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója – buddhafm.hu
Kövessenek minket az alábbi oldalainkon is:
Facebook
Spotify
Youtube
Instagram

Kapcsolódó

Műsorajánló

A Tan Kapuján túl – Beszélgetés Láng Balázzsal

„Idealista és realista konfliktust hordozok magamban, amely egyrészről mindig az égbe szeretett volna emelkedni a szabadság megtapasztalása érdekében, másrészről mindig elmerült a fizikai világ-működés, a