Főoldal > A Központi Tibet Adminisztráció nyilatkozata a Pancsen Láma 35. születésnapján

A Központi Tibet Adminisztráció nyilatkozata a Pancsen Láma 35. születésnapján

Április 25-én a száműzetésben élő tibetiek, vallási és politikai vezetők vendégeikkel, az észt parlament delegációjával megünnepelték az immár 29 éve eltűnt Pancsen Láma 35. születésnapját

A megemlékezés alkalmából a Központi Tibeti Adminisztráció, a száműzetésben élő tibeti parlament kormánya, a Kasag nevében a miniszterelnök, azaz a szikjong, Penpa Cering tett hivatalos nyilatkozatot:

 

“A mai nap abból a különleges alkalomból gyűltünk össze, hogy megünnepeljük Őeminenciája, a XI. Pancsen Rinpocse, Tenzin Gendün Jesi Thinli Phuncok harmincötödik születésnapját. Ezen a különleges napon buzgón imádkozunk azért, hogy Őeminenciája hamarosan képes legyen kitörni a kínai kormány illegális béklyóiból a szabadság felé, és elfoglalni a Tasi Lungpó kolostor őt megillető trónját. 

Ezen a napon, szokásunkhoz híven, megünnepeljük a Pancsen Rinpocse születésnapját. Sajnos a Pancsen Rinpocse és szülei, Kuncsok Phuncok és Decsen Chödön, valamint a kínai kormány által kinevezett kereső bizottság elnöke, Dzsadrel Dzsampa Trinli Rinpocse holléte továbbra is ismeretlen, miután 1995. május 17-én éjjel, három nappal azután, hogy a Dalai Láma felismerte őt a Pancsen Láma reinkarnációjaként,  a kínai hatóságok erőszakkal elrabolták őket.

Őszentsége a Dalai Láma és a Pancsen Rinpocse, akikre a tibetiek úgy tekintenek, mint a Napra és a Holdra, a tibeti buddhizmus gelug hagyományvonalának történelmileg két legjelentősebb képviselője. De nem pusztán a gelug hagyomány legmagasabb rangú vezetői, hanem régóta tartó történelmi szellemi kapcsolat is fűzi őket egymáshoz, ők ismerik el egymás reinkarnációit, felszentelik egymást valamint tanításokat adnak át egymásnak. 

A XIV. Dalai Lámával nagyjából egyidőben, Amdóban született (előző) pancsen Rinpocse, miután Őszentsége felismerte a Pancsen Rinpocse reinkarnációjaként, 1952-ben találkoztak. Együtt látogattak Kínába 1954-ben, és Indiába 1956-ban. Az 1959-es zavargások következtében elváltak útjaik, majd a kínai kormány a Pancsen Rinpocsét nevezte ki  a Tibeti Autonóm Régió úgynevezett előkészítő bizottságának elnökhelyettesévé. A Pancsen Rinpocse szemtanúja volt a kegyetlen földreformoknak és demokratikus átalakításoknak, a felkelés úgynevezett “pacifikációjána”, a kolostorrombolásoknak, a szerzetesek és szerzetesnők erőszakos üldözésének, tibetiek százezreinek lemészárlásának, bebörtönzésének és kínzásának, tibetiek idő előtti halálának, ami a földi poklot hozta el Tibet számára. Nevelője, Ngulcsu Rinpocse, Ngabó, Gese Serab Gyacó és mások ragaszkodása ellenére Pancsen Rinpocse benyújtotta a 70 000 karakterből álló petícióját a kínai miniszterelnöknek. Ennek eredményeként több mint 14 évet szenvedett mérhetetlen szenvedést a kínai börtönökben. Szabadon bocsátása után rendíthetetlen elszántsággal és fáradhatatlansággal állt ki a tibetiek oktatásáért, a tibeti buddhizmus népszerűsítéséért és megőrzéséért, és a tibeti nép jogaiért. 

A X. Pancsen Rinpocse halálának tizedik évfordulóján, 1999-ben Őszentsége a Dalai Láma azt mondta: ‘A Pancsen Rinpocse egy hős volt, aki a fenyegetettség ellenére életét áldozta a tibeti nép kultúrájáért és szabadságáért, és különösen Congkapa Láma tanításaiért. Mindez vitathatatlanul közismert. Világosan láthatjuk ezt a 70.000 karakteres petíciójából. Ilyen módon ő egy rendkívüli személyiség, akinek az elkötelezettsége az idők folyamán csak tovább érett.

Amikor a Pancsen Rinpocse még élt, azt gondoltam, hogy minden tőle telhetőt megtesz Tibet megsegítéséért. A halála után, valahányszor válsághelyzet volt Tibetben, arra gondoltam, hogy milyen szörnyű, hogy a pancsen Rinpocse már nincs jelen. Ha a Pancsen Rinpocse itt lenne, mindent megtenne amit csak lehetséges – gondoltam.

Őszentsége, a Dalai Láma 1995. május 14-én, a hagyományos tibeti szertartásokat és próbatételeket követően bejelentette a X. Pancsen Rinpocse félreismerhetetlen reinkarnációját. Három nappal ez után azonban a kínai kormány elrabolta őt szüleivel együtt, a hollétük az azóta eltelt 29 évet követően sem ismert.   

XI. Pancsen Rinpocse eltűnésének ügyét 1995-óta folyamatosan tárgyalja az ENSZ erőszakos vagy önkényes eltűnésekkel foglalkozó munkacsoportja, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának erőszakos eltűnésekkel foglalkozó különleges vizsgálati csoportja, az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága,  a vallás és hit szabadságával foglalkozó különleges előadó, az ENSZ kínzás elleni egyezménye és más bizottságok. hasonlóképpen az Egyesült Államok, Litvánia, Németország, a Cseh Köztársaság, Kanada, Szlovákia, India, Olaszország, Belgium, Japán, Svájc, Tajvan, az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Dél-Afrika, Ausztrália, Chile és Spanyolország parlamenti képviselői és kormányai is komoly aggodalmukat fejezték ki a Pancsen Láma helyzete miatt, és azonnali szabadon bocsátását követelték. 

A kínai kormány nem válaszolt világosan az ENSZ és a nemzetközi közösség által feltett, a pancsen Rinpocse hollétével kapcsolatos kérdésére. 2015-ben a kínai kormányszóvivő közölte, hogy a Pancsen Rinpocse ugyanolyan oktatásban részesül mint bármilyen más gyerek, és nem akarja, hogy bárki is zavarja. Az ENSZ öttagú emberi jogi szakértőinek 2020. június 2-i, a kínai kormánnyal folytatott találkozójáról készült jelentésében a kínai kormány azt állította, hogy Pancsen Rinpocse gyermekkorában ingyenes kötelező oktatásban részesült, letette a főiskolai felvételi vizsgát, és most munkája van. Hasonlóképpen, amikor az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2020. szeptember 22-én tartott 45. ülésszakán Pancsen Rinpocséről kérdezték, a kínai kormány képviselője azt mondta, hogy Gendün Csökji Nyima egy egyszerű kínai állampolgár, és nem Pancsen Rinpocse reinkarnációja. 

A Központi Tibeti Adminisztráció az emigráns tibeti parlamentben elfogadott határozatokban valamint a Kashag (kormány) nyilatkozataiban kitartóan követelte a Pancsen Rinpocse azonnali szabadon bocsátását. A tibeti hivatalok különböző kampányokat folytattak a nemzetközi közösség tagjainak támogatásának megszerzése érdekében. hasonlóképpen, nem-kormányzati szervezetek, mint például a nemzetközi Kampány Tibetért, a Tibetet Támogató Csoportok világszerte számos érdekvédő kampányt szerveztek. A Tasi Lunpó kolostor szüntelenül kampányokat folytatott a Pancsen Rinpocse szabadon bocsátásáért. Pancsen Rinpocse 33. születésnapja alkalmából, 2022-ben, a tiszteletreméltó Zikgyab Rinpocse, a Tasi Lunpó kolostor apátja Szikjonggal (miniszterelnök) együtt találkozott Nancy Pelosival, az amerikai kongresszus akkori elnökével és Uzra Zeyával, az USA tibeti ügyekkel foglalkozó különleges koordinátorával. A tiszteletreméltó Zikgyab Rinpocse a Tibet Irodákkal egyeztetve többek között Belgiumban és Angliában folytatott érdekérvényesítő kampányokat. Sajnos a kínai kormány nem vette figyelembe a nemzetközi közösség és a száműzetésben élő tibetiek őszinte aggodalmát és felhívását.

A legkomolyabb aggodalmunk azonban az, hogy a pancsen Rinpocse életben van-e vagy sem? Ha, mint az feltételezhető, életben van, vajon hat éves korától mostanáig, tehát az elmúlt 29 esztendőben a szüleivel nevelkedett, vagy sem? Vagy egy távoli, elzárt környéken tartották, hogy olyasvalakivé váljon, aki még tibetiül sem tud beszélni? Vajon mennyire bántalmazta és kínozta meg a környezete, ahogy azt a X. Pancsen Rinpocsével tették a kínai vörösgárdisták? Be volt-e zárva egy kínai börtön magas falai közé minden kapcsolattól elvágva a külvilággal? vagy magánzárkában tartották, ahol még a napfényt sem látta, akár a X. Pancsen Rinpocsét? vagy azzal kínozta őt a kínai kormány, hogy egy éhségtől és fagytól sújtott helyen tartotta? vagy egy munkatáborban dolgoztatták rabszolgaként? A felnőtt korba lépett Pancsen Láma valóban egészséges életet él? 

Ezek azok a létfontosságú kérdések, amelyek megválaszolatlanok maradtak?

A kínai kormány arcátlanul megsértette az Őszentsége a Dalai Láma által felismert Pancsen Rinpocse alapvető emberi jogait és szabadságát. Ráadásul azt állítják, hogy zavarja őt a száműzetésben élő tibetiek és a nemzetközi közösség, az alapvető emberi jogainak helyreállítása érdekében tett törekvései. A nemzetközi közösség félrevezetésére irányuló ilyen taktika elfogadhatatlan. A reinkarnációs rendszer alapfilozófiája az, hogy el kell fogadni az újraszületés koncepcióját. Egy reinkarnáció megjelenésének a célja az, hogy folytassa elődje befejezetlen munkáját. Ezért, tiszteletben tartva a nemzetközi jogot, az emberi méltóságot, a tibeti buddhizmus követői millióinak törekvéseit és nemzeti törvényeiket, a kínai hatóságoknak haladéktalanul lehetővé kell tenniük, hogy egy független tényfeltáró bizottság hozzáférjen Pancsen Rinpocséhez, akinek vissza kell adni az alapvető emberi jogait. Szabad kezet adni azoknak a rezsimeknek, akik szemtelenül megsértik az a nemzetközi törvényeket és az emberi jogokat, egyenlő a világban lévő béke és igazságosság alapértékeinek semmibe vételével. Ezért felhívjuk az összes demokratikus kormányt, hogy tegyenek hatékony intézkedéseket a Pancsen Rinpocse azonnali szabadon bocsátása érdekében. Felszólítjuk az emberi jogi szervezeteket és a tibetiek támogatóit, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt azért, hogy felhívják a kormányaik figyelmét. Megragadva ezt az alkalmat a Kasag (kormány) arra szeretné kérni a kínai kormány által kinevezett Gyalcen Norbut, hogy tibetiként, és olyasvalakiként, akinek lehetősége van tanulmányozni a tibeti buddhizmust, ne váljon a kínai kormány sötét szándékainak politikai eszközévé. Ehelyett fel kell ismernie a tibeti nép és a tibeti buddhizmus túlélését fenyegető példátlan veszélyt, félelem nélkül vállalnia kell a felelősségét, és nem szabadna olyat cselekednie, ami árt a tibetieknek és Tibet szellemi és politikai ügyének. 

Végül imádkozunk Őszentsége a Dalai Láma hosszú életéért és Őeminenciája a XI. Pancsen Rinpocse, Tenzin Gedün azonnali szabadon bocsátásáért. Kívánjuk, hogy hamarosan egyesülhessenek újra!

 

Penpa Cering, szikjong (a száműzetésben élő tibeti parlament kormányának miniszterelnöke)

 

  1. április 25.”

 

Forrás – A Központi Tibeti Adminisztráció hivatalos honlapja 

A kiemelt képen Penpa Cering, szikjong (a száműzetésben élő tibeti parlament kormányának miniszterelnöke) mondja el a beszédét április 25-én, a Pancsen Láma 35. születésnpajára emlékező ünnepségen. 

 

A BuddhaFM A  Tan Kapuja Buddhista Egyház által fenntartott online rádió. A rádió minden buddhista irányzat és az összes buddhista közösség számára nyitott, melynek tanítása és beszéde a BuddhaFM  küldetés nyilatkozatával  összhangban szólal meg.

BuddhaFM – Adásban a Tan!

Kövessenek minket  Facebook Spotify oldalunkon és  Youtube csatornánkon.

Hírszerkesztő: Fenyvesi Róbert

 

Kapcsolódó

Műsorajánló

Beszélgetés Dr. Pressing Lajossal a non-dualizmusról

Beszélgetés Dr. Pressing Lajos Lílávadzsrával a non-dualizmusról Riporter: Bende Zsuzsanna (2024) Dakiniland – Pressing Lajos honlapja A buddhista misszió honlapja Az adás időpontja: 2024. május