Főoldal > Jókai Mór: Bálványosvár

Jókai Mór: Bálványosvár

Hangoskönyv – ÚJ!

Jókai Mór Bálványosvár című regényét hallgathatják meg a BuddhaFM-en Koleszár Bazil Péter előadásában.
Az első fejezet: A Fergettyűvár
Az adás időpontja: 2020 augusztus 27., csütörtök 07:00; péntek 10:00; további időpontok itt találhatók

„Ajtaja vagy kapuja ennek a toronynak sehol nem látszik. Hanem ahol a teteje a párkányát éri, ott van rajta körös-körül egy sor ablak: éppen mint a csurgómáknak a tokján. Azoknak némelyike nyitva van, némelyik pedig csukva. Éjjel a nyitott ablakokon tűz világít keresztül.

S ez a kerek torony éjjel-nappal folyvást forog. Azért a neve „Fergettyűvár”.

Ilyen körben forgó várak vannak még Eresztevénynél, az „óriások pincéje” fölött; Aldobolyon a Vecel-tetőn, s Bikfalvánál a „Csigaváron”. A Fergettyűvár egészen székely találmány. Ennek a népfajnak a vízhajtotta szövőszéktől a zengedező kútig mindenhez van esze. S a nyilak és kővető gépek korszakában a Fergettyűvár nevezetes hadi furfang. Annak nem lehet a kapuját betörni, mert nincs kapuja. Azt nem lehet kanócos nyilakkal felgyújtani, mert rézzel van körül befedve. Azt nem lehet lábfokkal megostromolni, mert alul-felül keskeny, derékban domború, s aztán nem áll egy helyben, mindig forog, mint a fergettyű. Ez a tündérmesebeli „Kakassarkon forgó rézvár”.

De hát mi forgatja ezt a kakassarok körül? Ez a kérdések kérdése.

Az önmozgógép még nincs feltalálva. – Talán belülről állati erővel hajtják körül, talán bivalyokkal, ahogy a szárazmalom kerekét, vagy éppen embererővel, tán igába fogott férfiak egész csoportja tolja körbe folyton-folyvást, éjjel-nappal ezt a nehéz alkotványt, egymást felváltva a sanyarú, egyhangú rabmunkában, míg mások azalatt ott gunnyasztanak a réztető ablakai mögött, a szemeik előtt folyvást körben forgó, nagy tájképre meredve, mely hegyeivel, völgyeivel, folyóival, erdejeivel, falvaival, váraival soha meg nem áll, jobbra elmegy, balról megint visszatér: – hogy jelt adjanak valakinek a parancsszavára, amit a távolban megértenek. – Hogyan kerültek azok ide be? Ki hozta őket ide? Hogyan látják el őket étellel, itallal? – Mit véthettek ezek, hogy ilyen elkárhozottak robotjára lettek elítélve? – Miféle csáb, varázslat, kényszerítés bírja őket arra, hogy ezt a keserves erőlködést szakadatlan folytassák, soha félbe ne hagyják? Ki az, aki ezeknek parancsol, s kik azok, akik engedelmeskednek?

A fénylő rézzöld torony messze kimagaslik a sötétzöld erdők közül, nappal fénylő fehér, éjjel izzó tűzszemeivel őrködve, mint egy örökké éber szörnyeteg, a világ fölött.

Másféle torony még nem látszik a vidéken. A legelső keresztyén egyházat, aminek tornya is van, most építették fel Torján, de az a hegyektől nem látszik ide…”

A Fergettyűvár
A vándorló nemzet
Esküdjél meg a kutyára!
A Körültáj
A Bábolna istenasszony
Bálványosvár
A pokol tornáca
A „Susogóban”
A leányrablás
A „torló”
Esküvő a „napnál”
A „nap” és a „kereszt” harca
A gyásztor
A Szent Anna tavánál
Croesus apó
A világ száműzöttei
Háládatlan veréb a fecskefészekben
Az el nem oltott tűz a kandallóban
Az elrejtőzött
A vérszövetség
A kötés
Bálványosvár

Kapcsolódó