Főoldal > Jókai Mór: Buddhisták Magyarországon

Jókai Mór: Buddhisták Magyarországon

„– De a fődologra még most térek rá – folytatá Negrotin. – Alig hat esztendeje, hogy Magyarországon a szabadságharc lefolyt. A legderekabb hazafiak most kezdenek hazatérni börtöneikből, ahol súlyos büntetéseiket leülték: itthon mindenük elpusztulva, birtokuk elkobozva, hogyan kívánod te a magyar hazafiakkal a Buddha-vallás közönyös tanait elfogadtatni, hogy azok most elfelejtsék hazájuk leigáztatását, lehajtsák fejüket a rajtuk gázoló idegen sarka alá, hogy a vitéz magyar faj lemondjon hazája, alkotmánya visszaállításáról? Hiszen a magyar faj őstermészete mellett két parasztlegényt nem bírsz rábeszélni, hogy a kapott sérelemért véres bosszút ne álljon az ellenesén, hogyan akarsz egy egész nemzetet a megtorlás vágyáról lemondatni? És éppen te: a magyar szabadságharc egyik hőse, aki homlokodon viseled a hazaszeretet örök emlékét, hogyan akarsz apostolává lenni a gyáva megalázkodás tervezetének? Nem minden ember azt fogja-e mondani felőled, hogy mikor a vagyonodat ruináltad, akkor kétségbeesésedben bérbe adtad magadat a hatalomnak, s elvállaltad, silány mammonért, hogy nemzetedet eltérítsd a gyáva önmegadás útjára?

Ez már nagyon erős szó volt. Tihamér hevesen talpra ugrott.

– Ezt csak nem teszed fel énrólam?

– Ha hinném, most nem ülnénk egymással szemközt. Én elmondom őszintén, hogy mit hiszek rólad. Te megcsömörlöttél a nagyvilági, túlfinomított gyönyöröktől, meggyűlölted az előkelő társaságot, egész hozzá tartozó kíséretével, ahogy sokan mások előtted, s most átcsap a kedélyed a vallási rajongásba. Én szeretem, hogy ilyen nagy dologra vállalkozol, amiben sem egészségedet, sem vagyonodat, sem becsületedet nem kockáztatod. A nehézségeket majd meg fogod találni: az a te dolgod lesz.

– És azért én mégis fogadást teszek rá, hogy egy év alatt az egész vidéket, apraját-nagyját meghódítom a buddhaizmusnak.

– A buddhaisták nem fogadnak.”

Jókai Mór: Buddhisták Magyarországon. Részlet A mi lengyelünk c. regényből. Előadja Koleszár Bazil Péter

Az adás időpontja: 2020-07-08 szerda 07:00; csütörtök 10:00; péntek 13:00; szombat 15:00; 13-án hétfőn 16:00; kedden 20:00

A kép forrása

Kapcsolódó