Főoldal > Szilágyi Szabolcs, avagy SI-LA-GI, egy buddhista képzőművész

Szilágyi Szabolcs, avagy SI-LA-GI, egy buddhista képzőművész

Beszélgetést hallhatnak Szilágyi Szabolccsal, SI-LA-GI-val, egy buddhista képzőművésszel buddhizmusról, elvonulásról, művészetről. Riporter: Kovács Endre

Chat-cat-zen-tale

 

„A stockholmi Képzőművészeti Akadémián festészetet, a stockholmi egyetemen művészettörténetet tanult, közben experimentális fotóval és filmmel, majd 1973-tól videóval is foglalkozott. A 70-es évek végén társalapítója a képzőművészek számára kísérletezési lehetőséget nyújtó Videó NU Stúdiónak. 1980-1986 között festészetet és videó művészetet tanított Stockholmban. 1990-től él Budapesten. A 60-as évek végén a japán harcművészet révén közel került a buddhizmushoz. A keleti gondolkodás tanítása és gyakorlata – melyet később ázsiai, amerikai útjai során mélyített el – művészetére ma is hatással van. Művészi módszerének lényege az individuális mitológia fogalomkörében magyarázható leginkább. Művészi világképében meghatározó szerepet játszik az alkotó folyamat szubjektív forrásainak feltárása és érvényre juttatása, a különböző kultúrák személyes értelmezése. A művészet ~ számára elsősorban meditáció, amely az önmegismerés eszköze, a személyes lét misztériumának megértése. Műveinek egyik motívuma a mulandóság, amelyet az élet legfontosabb pillanataként tart számon. A halálhoz való eljutás során az anyagi értékekkel szemben a szellemi értékek elsőbbségét, a látszat megragadása helyett a jelenségek lényegi vonásainak megismerését tartja a legfontosabbnak. Erről szólnak szigorúan szerkesztett, finom dramaturgiájú tárgy-együttesei, festményei, grafikái, fotói és videó munkái, performanszai. A változás és átváltozás, behatárolt és határtalan, megformált és csak sejtett, jelenség és megjelenítés, az anyag és a szellem, ill. a forma mint üresség, és az üresség mint forma viszonyait kutatja. A valóság közvetlen feltárása és minden szintű, intellektuális és érzelmi megértése és megértetése munkásságának lényege.” Szerző: Sasvári Edit

Space in the dream

 

Az adás időpontjai: 2017-08-30 szerda 08:50; 2017-08-31 csütörtök 11:50; 2017-09-01 péntek 14:50; 2017-09-02 szombat 16:50; 2017-09-03  vasárnap 21:48; 2017-09-04 hétfő 17:50; 2017-09-05 kedd 21:50

Teaching in the forest

SI-LA-GI with Tawan Wattuya, Koans coorperate art exhibition

Szilágyi Szabolcs honlapja

Kapcsolódó