Főoldal > A Khjence Alapítvány díjazottjai 2022-ben

A Khjence Alapítvány díjazottjai 2022-ben

A Khjence Alapítvány minden évben négy különböző díjat adományoz a kiemelkedő tanulmányi eredményekért, melyek a következők: a Kiemelkedő Fordítás Díja; Díj a kiemelkedő PhD disszertációért a Buddhista Tanulmányok terén, Európában és Ázsiában; a Khjence Ösztöndíj; és a Buddhista Tanulmányok terén elért tudományos kiválóság Díja. A támogatottak komoly elismerésben és pénzjutalomban is részesülnek, így évről évre kiváló tudósok és pályázataik mérettetik meg magukat.

Kiemelkedő Fordítás Díja

Professzor Luis Gómez és professzor Paul Harrison nyerte a Khjence Alapítvány 2022-es díját a kiemelkedő fordításokért!

Professzor Luis Gómez (balra) és professzor Paul Harrison (jobbra)

A díjat a klasszikus szanszkrit szútra, a Vimalakírti-nirdésa angol nyelvű fordításáért kapták. A szútra szanszkrit nyelvű változatát 1999-ben fedezték fel a tibeti fővárosban, Lhászában található Potala palotában a japán Taisho Egyetem tudósai. E klasszikus buddhista szöveg korábbi angol nyelvű fordításai kínai vagy tibeti fordításokon alapultak, nem pedig az eredeti szanszkrit nyelven, amelyet sokáig elveszettnek hittek. Gómez professzor (1943-2017) és Harrison professzor 2010 óta tartó többéves gondos és tudományos munkájának eredménye ez a mérföldkőnek számító angol fordítás.

Dr. Jan Nattier, a buddhista tanulmányok tudósa, aki idén a KF-díj kiemelkedő fordításáért felelős bizottság jelölő tagja, a Vimalakírti-nirdésa fordításáról a következőket mondta:

Amikor a 2000-es évek elején a Vimalakīrtinirdeśa szanszkrit nyelvű kéziratának felfedezéséről szóló hír kezdett terjedni, sokkoló hullámokat keltett a buddhista tanulmányok világában. Ez a nagy hatású szöveg, amelyet sokáig csak kínai és tibeti fordításban ismertek, és a tudósok csak találgatták, hogy mi lehetett az eredeti indiai terminológia, most már eredeti ind nyelvi változatban is olvasható.

A hírt, hogy Paul Harrison és a néhai Luis Gómez belevágott az újonnan felfedezett szanszkrit szöveg lefordításába, széles körű lelkesedés fogadta. E két tudós, a mahájána szútra irodalom vezető alakjai, egyedülállóan alkalmasak voltak e fontos szöveg fordításának elkészítésére. Ők ketten több éven át dolgoztak a fordításon, és minden egyes kifejezés lefordítását megbeszélték és megvitatták. Luis halála után Paul fejezte be a projektet, és közös munkájuk gyümölcse most nyomtatásban is elérhető.”

A Khjence Alapítvány Kiemelkedő Fordítás Díját 2011-ben alapították, hogy elismerjék és ösztönözzék a fordítás területén elért kiválóságokat, amelyek hozzájárulnak a buddhista bölcsesség és irodalom közkinccsé tételéhez. A díjra való jogosultság feltétele, hogy a művek a díjat megelőző két évben jelenjenek meg, és a buddhizmus bármelyik klasszikus nyelvéről (páli, szanszkrit, tibeti és kínai) angolra fordított művek legyenek.

Díj a kiemelkedő PhD disszertációért a Buddhista Tanulmányok terén, Európában és Ázsiában

Eng Jin Ooi, a Mahidol Egyetem Társadalomtudományi és Bölcsészettudományi Karának Bölcsészettudományi Tanszékéről a „A Milindapañha átadása a sziámi recenziók összehasonlító elemzésével” című disszertációjáért kapta az idei évben a kiemelkedő PhD disszertáció a Buddhista Tanulmányok terén Ázsiában díjat.”

Eng Jin megosztotta gondolatait a Khjence Alapítvánnyal a díj átvételekor:

Nagy megtiszteltetés és hála számomra, hogy engem választottak ki a Khjence Alapítvány idei disszertációs díjának nyertesévé. Örömmel fejezem ki őszinte elismerésemet és hálámat témavezetőmnek, Prof. Peter Skillingnek, akinek hatalmas szakértelme és önzetlen erőfeszítései segítettek eligazodni a délkelet-ázsiai buddhizmus, a kéziratos hagyományok és a szövegtanulmányok bonyolult terepén. Köszönettel tartozom neki azért a türelemért, amellyel e tudományos kutatásra bátorított. Mély hálával tartozom Dr. Giuliano Giustarininak és Kengo Harimoto professzor asszisztensnek felbecsülhetetlen támogatásukért és tanácsaikért, a Mahidol Egyetem tudományos csapatának, akik támogattak az utam során, a kiválasztási bizottságnak, amiért elismerte munkámat, családomnak és barátaimnak, valamint a Khjence Alapítványnak, amiért lehetővé tették ezt. Ez a díj bátorít és ösztönöz arra, hogy folytassam erőfeszítéseimet a buddhista szövegek átadásának és történetének megértése és az ahhoz való hozzájárulás terén.”

Eng Jin (jobbra) témavezetőjével, Peter Skilling professzorral

Eng Jin ajánlólevelében Pagorn Singsuriya docens, a Mahidol Egyetem Bölcsészettudományi Tanszékének vezetője többek között ezt írta:

Eng Jin szakdolgozata eredeti páli nyelven történt kutatás eredménye, és jelentősen előmozdítja a szentírások megértését. Ez egyben az első alkalom, hogy ilyen összehasonlító tanulmányokat végeztek egy adott páli szöveggel kapcsolatban. A munka nagymértékben hozzájárult a páli irodalomtörténethez, a kézirattanhoz és az etikához.”

Az alapítvány megosztott egy részletet a díjat odaítélő bizottság jelentéséből is:

Ez a terjedelmes és alapos cikk némi átdolgozás után minden bizonnyal megérdemli a publikálást. A szerző eredeti, aprólékosan bemutatott elemzést nyújtott a Milindapañha sziámi szöveghagyományáról, valamint annak tágabb délkelet-ázsiai, Srí Lanka-i, indiai és kínai kontextusáról. Az eredmény az első olyan jelentős kutatás, amely nemcsak azt írja le részletesen, hogy a Milindapañha nyomtatott sziámi recenziója milyen módon tér el olyan élesen a Pali Text Society romanizált kiadásától, hanem azt is jól alátámasztva mutatja be, hogy ez a recenzió hogyan alakult ki a XVI. és a XVIII. század között kéziratos formában fellelhető különböző szövegvonalak kombinációja révén.”

Az alapítvány 2013-ban alapította a Kiváló PhD disszertáció Díját, amelyet azóta minden évben egy kiemelkedő PhD jelöltnek adományoz, aki a buddhista tanulmányok területén készített disszertációt. A 8000 dolláros díjat évente felváltva Ázsia és Európa között ítélik oda olyan eredeti kutatáson alapuló disszertációknak, amelyek jelentősen előmozdítják a vizsgált téma vagy buddhista szentírások megértését.

„A Khjence Alapítvány Kiváló PhD disszertáció Díjra a következő jelölési forduló október 1-től december 31-ig tart” – közölte a Khjence Alapítvány. „Az Európában buddhista tanulmányok vagy vallástudományok területén PhD képzést folytató akkreditált intézmények olyan disszertációt jelölhetnek, amely a 2021-22-es tanévben készült el.”

Khjence Ösztöndíj

A 2022-es Khjence ösztöndíjat Erik Pema Kunsang nyerte. A Khjence Alapítvány ösztöndíja a legmagasabb kitüntetés az alapítvány négy éves díjai közül.

Erik Pema Kunsang

„Erik termékeny fordító, számos Dharma-könyvet állított össze. Nevezetes példák: A bölcsesség fénye (1-5 kötet) Padmaszambhava és Jamgon Kongtrul tollából; Lángoló ragyogás: Tulku Urgyen Rinpócse emlékiratai; és A Mindfulness tükre, egy kommentár a bardó állapotokról Tsele Natsok Rangdrol-tól” – áll a Khjence Alapítvány BDG-vel megosztott közleményében. „Hálásak vagyunk eme értékes Dharma-szövegek felbecsülhetetlen értékű fordításáért, valamint a területhez való egyéb hozzájárulásáért, mint például a 84000 szerkesztői munkája, és az utóbbi időben a Khyentse Vision Project fordítóinak mentorálása. Az alapítvány nagy örömmel nevezi meg Eriket a 2022-es Khjence-ösztöndíjasának.”

A Khjence Alapítvány kitüntetésére adott videós válaszában Kunsang a következő tanácsokat adta személyes gyakorlata tapasztalataiból:

Amire igazán összpontosítottam ebben az életben, az Padmaszambhava instrukcióinak veleje. Ez olyan, mintha ugyanabban a szobában lennék, a lábainál, amikor Yeshe Tsogyal írása megjelenik. Elolvasni őket és megpróbálni visszatükrözni az instrukcióit a nyelvünkre olyan, mintha a jelenlétében lennénk. Ez volt életem legkielégítőbb pillanata. Ez az egyik dolog.

A másik a nagy dzogcsen mester, Tulku Urgyen Rinpócse számára fordítani, aki bölcsességéből kiárasztotta a Nagy Tökéletesség Hallási Vonalát (Hearing Lineage of the Great Perfection). Az elejétől a végéig megkaptam, és egyetlen pillanatra sem untam meg ezt a tanítást. Nagy örömet és elégedettséget jelentett, hogy segíthettem neki átadni e tanítást számtalan más embernek is.

Amikor megnyugszol és elképzelted a gurudat a szívedben, akkor meg tudod formálni – ezt minden fordítónak mondom – ugyanazt a jelentést a saját nyelveden, mint ami az eredetiben volt, szóval próbáld meg ezt tenni! És ne feledjétek a helyes hozzáállást sem, ez a munka nem az ideiglenes hasznot szolgálja, hanem az összes érző lény tartós javára válik!

A dániai születésű Erik Hein Schmidt Kunsang neves dharmatanító, a tibeti buddhizmus Kagyü és Nyingma vonalainak tantrikus szövegeinek és alapvető instrukcióinak kiváló fordítója. Több mint 50 kötetnyi tibeti szöveget és szóbeli tanítást fordított le. Emellett Kunsang az 1970-es évek vége óta Tulku Urgyen Rinpocse és fiai asszisztenseként és fordítójaként szolgált, és jelentős szerepet játszott abban, hogy több nagyra becsült mester nyugaton taníthasson.

Dzongszár Khjence Rinpocse a következő szavakkal tisztelgett Erik Pema Kunsang előtt:

Tizenéves korom óta, amikor dánul próbáltam tanulni tőle, ismerem ezt az embert, és időnként figyeltemmel is követtem. Mindezen idő alatt észrevettem, hogy nem tévedt el. Egyik nagyszerű mestertől a másikhoz ment, akik mindegyike a Buddhát személyesítette meg.

Ez alatt az idő alatt ez az ember nem vesztegette az idejét, hanem mély buddhista tudásra tett szert, és később nagyszerű fordítóvá vált. De mindez nem igazán mozgat meg engem. Ami engem leginkább megindít az az, hogy szerény véleményem szerint ő valódi Dharma-gyakorlóvá vált. És ez manapság nagyon ritka, még a tibetiek között is.

Nem mondom ezt könnyelműen, és nagyon meg kellett gondolnom, mielőtt kimondom. Tehát, egy olyan valakitől, mint én, akinek hegynyi egója és büszkesége van, remélem, hogy az emberek egy kicsit komolyan veszik Erik Pema Kunsang iránti mély elismerésemet.”

A Khjence Alapítvány ösztöndíját, az alapítvány legmagasabb és legtekintélyesebb kitüntetését 2011-ben alapították, hogy elismerjék azokat az egyéneket, akik életüket és pályafutásukat a Buddhadharma megőrzésének, népszerűsítésének és fenntartásának szentelték” – magyarázta az alapítvány. „Az ösztöndíj korábbi kitüntetettjei közé tartozik Alak Zenkar Rinpócse (Tudeng Nima), Prof. Peter Skilling, Ven. Prof. Dhammajoti és mások.”

Buddhista Tanulmányok terén elért tudományos kiválóság Díja

A Khjence Alapítvány jelenleg négy kontinens 14 egyetemének buddhista tanulmányi programjaival működik együtt, hogy e díj révén ösztönözze a buddhista tudományok kiválóságait. Az alapítvány évente 1500 dollárt biztosít egyetemenként, és a tanszékek választják ki a díjazottakat a hallgatóik közül. „Az egyetemi költségek nagy rendszerében az 1500 dollár nem egy hatalmas összeg, de ez a mi módunk arra, hogy kifejezzük tiszteletünket a jó szándék és a kemény munka iránt, amit ezek a diákok a tanulmányaikba fektetnek. Sokan kifejezték, hogy ez a bátorító gesztus pozitív hatással volt az útjukra.”

Az alapítványról

A Khjence Alapítvány egy nonprofit szervezet, amelyet Dzongszár Khjence Rinpocse alapított 2001-ben azzal a céllal, hogy népszerűsítse Buddha tanítását és támogassa a buddhista tanulmányok és gyakorlatok minden hagyományát. Az alapítvány tevékenységei közé tartoznak a nagyszabású szövegmegőrzési és fordítási projektek, az ázsiai szerzetesi kollégiumok támogatása, egy világméretű ösztöndíj- és díjprogram, a buddhista tanulmányok fejlesztése a nagy egyetemeken, a buddhista tanítók képzése és fejlesztése, valamint a gyermekek számára a Dharma által inspirált új oktatási módok kifejlesztése.

A Khjence Alapítvány az elmúlt 20 évben elért eredményei közé tartozik: több mint 15 millió oldalnyi buddhista szöveg megőrzése és online elérhetővé tétele; több mint 1000 család gyermekeinek nyújtott oktatás; a buddhista tanulmányok támogatása több mint 35 jelentős egyetemen, alapítványi tanszékek és professzori címek, egyetemi tanulmányok támogatása és buddhista tanulmányi központok létrehozása révén; több mint 1 millió dollárnyi támogatás a buddhista tanító képzésre; a szent buddhista szövegek lefordítása több mint 15 nyelvre, a 84000: Translating the Words of the Buddha munkatársainak, a Kumarajiva projekt és a Khyentse Vision projektnek köszönhetően; több mint 1,8 millió USD támogatást nyújtottak a buddhizmus fenntartására az anyaországokban, beleértve az alulról jövő partnerségeket az indiai buddhizmus iránti érdeklődés felélesztésére; több mint 2000 ösztöndíj és díj a buddhista tanulmányok és gyakorlatok kiválóságának elismeréseként; több mint 3000 szerzetes és apáca támogatása a buddhista tudományosság hagyományának fenntartására szerzetesi környezetben; és több mint 120 szabadon hozzáférhető Asóka és Triszong ösztöndíj, amelyeket a Dharma és jóléti programok támogatására osztottak ki.

Khjence Alapítvány

Dzongszár Khjence Rinpócse

 

Szerkesztő: Nagy Szabolcs

Források:

https://khyentsefoundation.org/awards/

https://www.buddhistdoor.net/news/khyenste-foundation-presents-2022-kf-award-for-outstanding-phd-dissertation-in-buddhist-studies/

https://www.buddhistdoor.net/news/khyentse-foundation-honors-erik-pema-kunsang-with-2022-khyentse-fellowship/

https://www.buddhistdoor.net/news/prof-luis-gomez-prof-paul-harrison-win-khyentse-foundation-2022-prize-for-outstanding-translation/

 

BuddhaFM – Adásban a Tan!

A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója – buddhafm.hu

Kövessenek minket az alábbi oldalainkon is:
Facebook
Spotify
Youtube
Instagram

 

Kapcsolódó