Főoldal > Mind & Life Europe

Mind & Life Europe

      Bemutatkozás – A Tudat és Élet Intézet (Mind & Life Institute) egy nonprofit szervezet az Egyesült Államokban, amelynek munkája hidat alkotni a tudomány és a kontemplatív bölcsesség között, hogy ezáltal segítse a belátást és cselekvésre ösztönözzön. A Mind & Life Institute és a Mind & Life Europe közös küldetése a szenvedés enyhítése és az emberi boldogulás előmozdítása világszerte.

A Tudat és Élet Intézet világszerte szervez találkozókat. Működése során a vezető kutatók, tudósok, a változásért felelős szakemberek és a kontemplatív gyakorlásban dolgozók közötti párbeszédet segíti elő, továbbá feltárja, mik állnak napjaink kihívásainak középpontjában – a növekvő szorongástól és magánytól, a mély társadalmi megosztottságon át, egészen a kapcsolatvesztés alapvető traumájáig. Ösztöndíjaik olyan kutatásokat és tudományágakat támogatnak, amelyek a kontemplatív bölcsességen keresztül segítik elő az összekapcsolódás megértését, a kutatás és a gyakorlás közötti partnerségre és a valós kihívásokra való alkalmazásra összpontosítva.

      Történet – Az 1980-as években Őszentsége, a 14. Dalai Láma, Francisco Varela idegtudós és Adam Engle üzletember közös elképzelése volt, hogy a tudományt emberségesebbé tegyék és előmozdítsák az emberi jólétet. Megértették, hogy a tudomány vált a valóság természetének domináns vizsgálati eszközévé és a tudás modern forrásává az emberek és a bolygó életének javítása érdekében, azonban ezt a megközelítést hiányosnak tartották.

      Mindhárman meg voltak győződve arról, hogy a kifinomult kontemplatív gyakorlást és az introspektív módszereket egyenrangú vizsgálati eszközként lehet és kell használni − olyan eszközként, amely nemcsak magát a tudományt teszi humánusabbá, hanem biztosítja, hogy következtetései távolba mutatóak legyenek.

      Azért hozták létre 1987-ben a Mind & Life Institute-ot, hogy áthidalják ezt a szakadékot és előrelépést érjenek el az emberi jólét terén. Az elmúlt 35 év alatt a Mind & Life több lett, mint a kontemplatív tudomány vezetője; a felfedezések inkubátorává vált minden olyan területen, amelyet ez az új tudomány érint.

Az európai törekvéseik előmozdítása érdekében 2008-ban megalakult a Mind & Life Europe. Az MLE székhelye Svájcban található, ám egész Európában folytat tevékenységet. Arra törekszenek, hogy áthidalják és integrálják a kontemplatív bölcsességet és gyakorlást a modern kutatási lehetőségekkel, és a kezdeményezések új hullámát hozzák be az európai tudományos közösségbe.

      Mind & Life Europe – A Mind & Life Institute (MLI) és a Mind & Life Europe (MLE) története és értékei közösek, azonban mindkét szervezet jogi, pénzügyi, programszervezési és adminisztratív szempontból független és autonóm. Különböző területeken működnek, mégis együtt dolgoznak egymás programjainak népszerűsítésében.

      Mindkét szervezet a kontemplatív tudományokhoz kapcsolódó számos tudományágban finanszíroz kutatási pályázatokat. Az MLI három támogatási programmal rendelkezik: Varela-ösztöndíjak, PEACE- ösztöndíjak és Think Tanks. Az MLE az európai Varela-díjakat ítéli oda. Az MLI a tudomány és a kontemplatív bölcsesség felismerésein keresztül az emberi elme szerepének megértésére összpontosít az elszakadás és a másság problémáinak megoldásában. Az MLE integrálja a tudományos kutatást és a bölcsesség-hagyományokat a kontemplatív tanulmányok fejlesztése érdekében különböző kezdeményezésekben, például az oktatás, a táplálkozás, a filozófia és az idegtudományok területén.

Az MLI és az MLE rendszeresen kommunikál és egyeztet a programokról és az egyes szervezetek irányáról. Biztosítják, hogy programnaptáraik ne fedjék egymást jelentősen, és megosztják egymással azokat a meglátásokat és tanulságokat, amelyek a másik számára hasznosak lehetnek.

      Küldetés – Küldetésük a szenvedés enyhítése, valamint az emberi és társadalmi boldogulás elősegítése a tudomány, a kontemplatív gyakorlás és a bölcsesség hagyományainak integrálásával.

A tudomány a valóság természetének vizsgálatára szolgáló domináns keretrendszer. Ez a tudás modern forrása, amely segíthet az emberek és a bolygó életének javításában. Egyre több tudós azonban úgy találja, hogy az empirizmuson, technológián, objektív megfigyelésen és elemzésen alapuló tudomány nem nyújt elegendő felismerést ahhoz, hogy hozzájáruljon az emberi boldoguláshoz.

A Mind & Life Europe hisz abban, hogy a kifinomult kontemplatív gyakorlás és az introspektív módszerek olyan vizsgálati eszközök, amelyek lehetővé teszik számunkra az emberi elme és az élet szubjektív megtapasztalásának teljes megértését. Ezt nevezzük „kontemplatív tudománynak”. Ez a fajta tudomány megállapította, hogy a kontemplatív gyakorlás mérhető hatással van az emberi agyra, a táplálkozásra és a jólétre. Azt is kimutatta, hogy olyan pozitív mentális tulajdonságokat fejleszt, mint a gondoskodás és az együttérzés. Azáltal, hogy teljes képet ad az elméről és annak pozitív mentális állapotok kialakítására vonatkozó lehetőségeiről, a kontemplatív tudomány nemcsak magát a tudományt teszi humánusabbá, hanem biztosítja azt is, hogy következtetései hozzájáruljanak az ember és társadalom virágzásához.

      A Mind & Life Europe elősegíti a tudósok, kontemplatív szakemberek és kutatók közötti interdiszciplináris párbeszédet, és együttműködésre ösztönzik őket a kontemplatív tudományok fejlesztése érdekében. Megosztják eredményeiket az oktatás, az egészségügy és egyéb szervezetek területén dolgozó szakemberekkel és megoldásokat dolgoznak ki a változások megvalósítására ezekben az ágazatokban.

      Értékrend A Mind & Life Europe-nál fontos, hogy közös értékrend alapján dolgozzanak és cselekedjenek. Együttműködve a különböző partnereikkel és egymás között is, ezek az értékek támogatólag hatnak céljaik és terveik megvalósításában. Egy konstruktív és inspiráló, az egyesületi tagok, a munkatársak és az igazgatótanács tagjai részvételével zajló közös alkotási folyamat során feltárták a Mind & Life Europe örökségét és alapelveit, hogy a közös jövő megteremtéséhez szükséges legfontosabb szempontok kirajzolódjanak. Ezek a szempontok a következők:

 • Legyünk szolgálatra készek – Támogassuk és erősítsük egymást önzetlen gondolkodással! „Az erkölcsi tudás és megvalósítás fejleszti képességünket arra, hogy megismerjünk és elfogadjunk másokat azon a közös úton, melyet járás közben fektetünk le.” – Francisco J. Varela
 • Fedezzük fel az örömöt – Keressük az alapvető boldogságot mindenkiben és önmagunkban! „A boldogság közelebb áll a bölcsességhez, mint az értelemhez.” – Francisco J. Varela
 • Nyissunk teret – Őrizzük meg nyitott szívünket és tiszta tudatunkat, és a kreativitás magától utat tör! „El kell kerülnünk a bizonyosság csapdáját … és ápolnunk kell belső rugalmasságunkat.” – Francisco J. Varela
 • Radikális őszinteség – Adjunk őszinte és építő jellegű visszajelzést, mindig szívből! „A kommunikáció konstitúció: légy, aki vagy.” – Francisco J. Varela
 • Keressük a tisztánlátást – Gyakoroljuk a közvetlenséget és a tisztaságot a gondolkodásban és a cselekvésben” „A tisztánlátás és a belátás a gondolatok közötti résben, a Lét nyitott terében keletkezik.” – Francisco J. Varela
 • Menjünk el a határig – Merjük nyitott elmével fogadni az ismeretlent és készüljünk fel a meglepetésekre! „Az interdiszciplináris munka a legjobb ellenszer az arrogáns egó ellen.” – Tsoknyi Rinpocse Francisco J. Varelának
 • Kezdeményezzünk párbeszédet – Üdvözöljük a másikat és tartsuk fenn az érdeklődésünket mély figyelemmel és nyílt kommunikációval! „Ez a világ a mi közös táncunk nem az én kivetítésem és nem is a tiéd; olyan valami, amit együtt teszünk, és amit teszünk, az megváltoztatja a világot.” – Francisco J. Varela
 • Vigyázzunk egymásra – Ismerjük fel tudatosan saját magunk és mások szükségleteit, és nyújtsunk aktív támogatást! „A hiteles gondoskodás a létezés legmélyén rejtőzik, és tartós, sikeres erkölcsi képzéssel lehet felszínre hozni.” – Francisco J. Varela

      Kezdeményezések – A Mind & Life Europe négy munkaterületre összpontosít: oktatás, idegtudomány, táplálkozástudomány, filozófia. Minden egyes területnek van egy gyakorlati közössége, amely összekapcsolja a kutatókat, tudósokat és szakembereket a kontemplatív tudomány fejlesztésében. Ezek a kezdeményezések mind az alapkutatásra, mind az alkalmazott kutatásra kiterjednek, és az eredményeket regionális és nemzeti szinten releváns keretrendszerekké alakítják át, amelyeket a szakemberek és a politikai döntéshozók alkalmazhatnak. További kezdeményezéseket terveznek a politika, a menedzsment, a gondoskodó közgazdaságtan és a keleti-nyugati antropológia területén.

 • Oktatás – A Mind & Life Europe az oktatást az emberi boldogulás alapjának tekinti, továbbá az emberi lények teljes pozitív potenciáljának fejlesztésére és kihasználására irányuló erőfeszítések alapvető részének. Megalakulásuk óta sok éven át számos találkozón, szemináriumon, konferencián és kiadványon keresztül összehozták az oktatás vezető úttörőit és szakértőit, hogy elősegítsék a kollektív tanulást, valamint a hatékony és megalapozott megközelítések alkalmazását. E folyamatos munka mellett jelenleg egy olyan kezdeményezésre összpontosítanak, amely egy „kontemplatív nevelési közösség” létrehozására irányul Európa-szerte.
 • Idegtudomány – A Mind & Life Europe az embodied cognition (megtestesült megismerés), a kontemplatív idegtudomány és a neurofenomenológia empirikus és elméleti kutatásával foglalkozó európai tudósokat támogatja. Az Európai Neurofenomenológiai, Kontemplatív és Megtestesült (Embodied) Kogníció Hálózat (ENCECON) révén olyan konkrét elméleti és módszertani kihívásokkal foglalkoznak, amelyek jelenleg akadályozzák a tapasztalás empirikus vizsgálatát, az agyhoz és a testhez való viszonyát, valamint a jólétben rejlő lehetőségeket. Az ENCECON hálózat olyan kutatókból áll, akik érdeklődési köre kiterjed mind a tudat, az agy és a test empirikus vizsgálatára, mind pedig a közvetlen tapasztalati vizsgálat és a kifejezetten első személyű módszertan integrálására ezekkel a harmadik személyű megközelítésekkel.
 • Táplálkozástudomány – A „Mind your Food” elnevezésű rendezvényt a Mind & Life Europe kezdeményezte azzal a céllal, hogy jobban megértsék a tudat és a tudatosság szerepét a táplálkozásban, valamint a tudat működése és az élelmiszer, a jólétünk és a fenntartható élelmiszerrendszerek közötti kapcsolatokat. Az élelmiszerek és a táplálkozás egyre fontosabb szerepet játszanak a békés, biztonságos és egészséges társadalmak biztosításában és a fenntartható jövőnk érdekében. Széles, átfogó és egymással összefüggő területeket képviselnek, amelyek magukban foglalnak mindent, az ételek rituális, szertartásos aspektusaitól, a „kenyértörés” társadalmi jelentőségétől, a „farmtól az asztalig”, a slow foodtól, az ételek összetevőitől, a fogyasztói magatartástól, a helyi és globális gazdaságoktól stb. a mezőgazdasági gyakorlatok rendszerszintű változásáig, a hagyományos módszerektől az organikus vagy biodinamikus módszerekig és a kutatáson alapuló politikák és szabályozások sokféleségéig.
 • Filozófia – A Mind & Life Europe a Kontemplatív Fenomenológiai Kezdeményezés (ICP) közösségen keresztül mutatja be, hogy a kontemplatív fenomenológia önálló kutatási terület. Olyan, amely sajátos problematikájával és irányultságával tanulható és alkalmazható, anélkül, hogy kizárólag a kognitív idegtudomány igényeitől függne. A kontemplatív tapasztalás vizsgálata ahogyan azt a gyakorlók megélik és potenciálisan beszámolnak róla olyan projekt, amely ismeretelméleti, gyakorlati és etikai szempontból is értékes, még mielőtt azt a kontemplatív agy neurobiológiai jellemzőinek tisztázására használnánk. A legjobb európai és Európán kívüli szakemberekből álló csoporton keresztül tanítják az első személyű kutatás minden egyes aspektusát, különösen azokat, amelyek a kontemplatív diszciplínák számára relevánsak.

      Karsai Gábor, a Mind & Life Europe igazgatója – A Budapest közelében élő Karsai Gábor régóta tagja az MLE Egyesületnek, 2021-től egyben igazgatója is. Emellett jelenleg a budapesti székhelyű A Tan Kapuja Buddhista Főiskola rektora, valamint a filozófia és vallástudományok professzora. Gábor doktori tanulmányokat folytatott a folyamatfilozófia (A. N. Whitehead), a fenomenológia és a buddhizmus témakörében egyaránt. Az elmúlt 15 évben széleskörű vezetői megbízatásokat vállalt, többek között a Bankár Holding Zrt. vezérigazgató-helyetteseként (Magyarország), a Spirit of Humanity Forum (Izland), az Education for Peace Foundation (Svájc) és a Ling Jiou Mountain Buddhist Society (Tajvan) vezérigazgatójaként. A nonprofit szervezetek vezetésében szerzett gyakorlati tapasztalatot ötvözi a kontemplatív gyakorlás és a tudomány, valamint az MLE által megtestesített értékek és jövőkép iránti mély elkötelezettséggel.

Szerkesztő: Nagy Szabolcs

Forrás: https://www.mindandlife-europe.org/

BuddhaFM – Adásban a Tan!

A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója – buddhafm.hu

Kövessenek minket az alábbi oldalainkon is:
Facebook
Spotify
Youtube
Instagram

Kapcsolódó